ADS


Breaking News

เอ็ตด้า กระทรวง DE ร่วมกับ ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน ตั้งจุดลงนามถวายอาลัยทางอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมจัดแสดงวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ร่วมกับ ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน  ตั้งจุดลงนามถวายอาลัยทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมจัดแสดงวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
“เอ็ตด้า ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันธุรกรรมออนไลน์ของประเทศ ได้เปิดอีกหนึ่งช่องทางให้แก่ประชาชนในการลงนามถวายอาลัยทางอิเล็กทรอนิกส์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับการเพื่อพสกนิกรตลอดการครองราชย์ 70 ปี  แม้วันนี้พระองค์ไม่ทรงอยู่กับเราแล้ว เชื่อว่าพระองค์ทรงอยากให้คนไทยก้าวเดินต่อไป ด้วยความรักและสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นี่เองเป็นสิ่งที่เราควรคำนึงถึงและรักกันให้มาก ๆ เพื่อเราจะได้ช่วยนำพาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อม ๆ กัน” สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการเอ็ตด้า กล่าว
เอ็ตด้า กระทรวง DE และ ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน จึงได้จัดบูทเพื่อแสดงวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจขององค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และสร้างอีกหนึ่งช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ ซึ่งยังมิได้ลงนามถวายอาลัย สามารถร่วมลงนามได้ที่จุดลงนามภายในบูท บริเวณท่าช้าง จุดตัดระหว่างถนนมหาราชและถนนหน้าพระลาน ใกล้ประตูวิมานเทเวศน์ โดยจะเปิดให้ลงนาม ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.30-18.30 น. หรือท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถร่วมลงนามถวายอาลัยทางโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้ที่ https://www.etda.or.th/elegy/index.php