ADS


Breaking News

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สานต่อโครงการ ติดปีกเติมฝัน มอบคอมพิวเตอร์ เสริมศักยภาพการเรียนรู้เยาวชนในท้องถิ่นชนบท

นายจักรมณฑ์  ผาสุกวณิช ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  มอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนรู้ และวัสดุครุภัณฑ์ ให้แก่ โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม ซึ่งมีนางสมพร  แสงแก้ว รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม เป็นผู้รับมอบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนในท้องถิ่นชนบทให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  ณ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเร็วๆ นี้