ADS


Breaking News

เชฟรอนสนับสนุนอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรเดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

มอบเงิน 1,428,000 บาท สมทบโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
     เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดย นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ ได้เป็นตัวแทนมอบงบประมาณจำนวน 1,428,000 บาท แก่นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อสนับสนุนโครงการ “รวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งทางอุทยานฯ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2558 โดยงบประมาณส่วนนี้จะนำไปฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว ดูแลรักษาบำรุงกล้าไม้ในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาพื้นที่อุทยานฯให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติให้กับประชาชนที่เข้าเยี่ยมชม

     เชฟรอนประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนอุทยานฯ ในโครงการ “รวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” มาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง 3 ปี รวมงบประมาณสนับสนุน 6,228,000 บาท โดยตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถช่วยปลูกและดูแลรักษากล้าไม้จำนวน 18,000 ต้น บนพื้นที่ 60 ไร่ ภายในระยะเวลา 6 ปี เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าและเพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศในพื้นที่อย่างยั่งยืน