ADS


Breaking News

ยกระดับ “ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ” สู่ตลาดการศึกษาระดับพรีเมี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

7 พฤศจิกายน 2559 กรุงเทพฯ – นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์, ประธานกรรมการ บริษัท แฮนส์เมเนจเมนท์ จำกัด ทำพิธีเปิด โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพโรงเรียนนานาชาติชั้นนำสัญชาติอังกฤษอย่างเป็นทางการ ซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดภาคเรียนระดับ พรี-เพร็พ (เทียบเท่าระดับเตรียมอนุบาล - ป.2) ไบรท์ตันคอลเลจ มีการเรียนการสอนที่ใช้แรงบันดาลใจผลักดันให้นักเรียนแต่ละคนดึงความเป็นปัจเจกของตนออกมา ด้วยการสอนชั้นเลิศและนวัตกรรมของหลักสูตรอันทันสมัย ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวและรู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองจนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
ไบรท์ตัน คอลเลจ มีสัดส่วนนักเรียนระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ ในอัตราร้อยละ 50 ต่อ 50 ภายใต้ธรรมชาติแวดล้อมที่สดชื่น ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกคัดสรรเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ บนพื้นที่ขนาด 51 ไร่ เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสค้นพบศักยภาพสูงสุดของตนเองและได้รับการส่งเสริมให้มีอัจฉริยภาพในด้านที่ตนถนัด เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น พร้อมจะก้าวต่อไปสู่พลเมืองระดับโลก
นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์, ประธานกรรมการ บริษัท แฮนส์เมเนจเมนท์จำกัด กล่าวว่า พรี-เพร็บ สคูล เปิดรับนักเรียนอายุระหว่าง 2 ถึง 9 ปี และเป็นส่วนแรกของโรงเรียนที่เปิดภาคการศึกษา ในขณะที่เพร็บ สคูล (เทียบเท่าระดับ ป.3 – ม.1) และ ซีเนียร์ สคูล (เทียบเท่าระดับ ม.2-ม.6) จะเปิดภาคการศึกษาในเดือนกันยายน ปี 2560 เบื้องต้นเราบรรลุเป้าหมายในการคัดเลือกนักเรียนซึ่งมีอัตราส่วนที่เท่ากันระหว่างนักเรียนไทยและต่างชาติ นักเรียนรุ่นปฐมฤกษ์ของเรา เริ่มเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา แม้เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ แต่ ไบรท์ตัน คอลเลจ ก็กลายเป็นสังคมมหัศจรรย์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เปี่ยมไปด้วยความสดใส ด้วยลักษณะชั้นเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่มาก ทำให้ครูรู้จักพฤติกรรมและดูแลการเรียนของเด็กได้อย่างทั่วถึง ครูที่ไบรท์ตันสร้างความท้าทายและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน ไม่ว่าเด็กจะมีความสามารถในด้านใดก็ตาม”
อาคารเรียนของระดับ พรี-เพร็บ แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อวัยของเด็ก ประกอบไปด้วยพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียน สนามเด็กเล่นในร่มและกลางแจ้ง โซนการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส สระว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็กเพื่อฝึกทักษะการว่ายน้ำพื้นฐาน สตูดิโอวาดภาพและสร้างสรรค์งานศิลปะ และศูนย์การเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง  รวมไปถึงห้องสมุดมหัศจรรย์ที่พร้อมจะสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ
“ไบรท์ตัน คอลเลจ สร้างสมดุลให้กับนักเรียนทั้งด้านความแข็งแรงและความสุข ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่โรงเรียนยึดถือ ร้อยละ 75 ของครูที่ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ มีประสบการณ์การสอนจากโรงเรียนชั้นนำในสหราชอาณาจักร และดูแลนักเรียนในชั้นอย่างใกล้ชิด นั่นหมายถึงเด็กแต่ละคนจะประสบความสำเร็จและจะได้รับการเชิดชูให้เกิดความเป็นเลิศในด้านที่ตนถนัด   สำหรับไบรท์ตัน ความเป็นเลิศมิใช่เฉพาะด้านวิชาการ แต่ต้องมีความรอบรู้และได้ค้นพบพรสวรรค์  ไม่ว่าจะเป็น กีฬา, การแสดง, ดนตรี, ภาษา หรือด้านอื่นๆ ที่นักเรียนชื่นชอบ  นักเรียนทุกคนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย และภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรม เพื่อให้เตรียมพร้อมให้เติบโตสู่สังคมและโลกกว้างอย่างสง่างาม   ที่ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ จะทำลายกำแพงของวิชาต่าง ๆ ด้วยการบูรณาการเนื้อหาวิชารวมกัน ให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้แบบสหวิทยาการ (inter-disciplinary) จนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง”
นายเดวิด ทังก์ ครูใหญ่ประจำโรงเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ กล่าวเสริม
โรงเรียนจะเปิดอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งระดับ เพร็บ สกูล และ ซีเนียร์ สกูล  ในเดือนกันยายน 2560 เพร็บ สกูล รองรับนักเรียนอายุระหว่าง 9 ถึง 13 ปี ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง สงสัยและตั้งคำถามต่อสิ่งรอบข้าง เพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ ซีเนียร์ สกูล จะให้ความสำคัญกับหลักสูตรที่เตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับการการสอบเพื่อรับวุฒิการศึกษา IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) และให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ นำไปสู่ระดับคะแนนที่สูง นักเรียนระดับ Year 12 และ Year 13 จะให้ความสำคัญกับ 4 วิชา เพื่อการสอบ เอ-เลเวล เพื่อเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย
สำหรับผู้สนใจส่งบุตรหลานสมัครเข้าเรียน ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเยี่ยมชมและสมัครได้ทุกวันทำการ แม้อาศัยอยู่ต่างประเทศ ทางแผนกรับสมัครยินดีและพร้อมให้คำแนะนำทุกท่านอย่างใกล้ชิด
ล่าสุด ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาโรงเรียนนานาชาติอังกฤษ (COBIS) สมาคมระดับสูง สำหรับโรงเรียนนานาชาติสัญชาติอังกฤษในต่างประเทศ โดยไบรท์ตัน คอลเลจ เป็นโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียวที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกสภาแห่งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.brightoncollegebangkok.com  
โทร. +66 (0)2 136 7898  หรือ +66 (0) 89 009 1111    วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 7.00-16.00 น.