ADS


Breaking News

BM เปิดศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

นายธีรวัต อมรธาตรี กรรมการผู้จัดการ  นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM จัดพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ณ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้