ADS


Breaking News

BM ร่วมแสดงความยินดีเปิดบริษัทใหม่

    แสดงความยินดี นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ (คนขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) “BM” ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดบริษัทใหม่ โดยมีนายเกียรติ อัชรพงศ์ (คนซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับเบิ้ลยู อี พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ทเนอร์ส จำกัด ผู้ออกแบบงานระบบ (Designer) เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงาน บริษัท ดับเบิ้ลยู อี พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ทเนอร์ส จำกัด เมื่อเร็วๆนี้