ADS


Breaking News

อเมริกันสแตนดาร์ด ร่วมโครงการ “เติมฝันปันสุข ปลดทุกข์ให้น้อง”

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายณัฐพล ชูเชาวน์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ อเมริกันสแตนดาร์ด ร่วมกับ นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข (กลาง) นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา ส่งมอบห้องน้ำ ภายใต้โครงการ “เติมฝันปันสุข ปลดทุกข์ให้น้อง” เป็นปีที่ 3 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในด้านสุขอนามัยที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการพัฒนาสุขอนามัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร