ADS


Breaking News

“ALLA” เข้าเทรดวันแรก เปิดราคา 4.02 เหนือจอง

     เข้าเทรด นายองอาจ ปัณฑุยากร (คนที่ 3  จากขวา) กรรมการผู้จัดการ นายธราธร รัตนศรีทอง (คนที่1  จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) หรือ ALLA นางเกศรา มัญชุศรี (คนที่จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.สันติ กีระนันท์ (คนที่ 2 จากขวา) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย (คนที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายนิมิต วงศ์จริยกุล (คนที่ 1 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ของ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) “ALLA“ โดยมีราคาเปิดที่ 4.02 บาท หรือเพิ่มขึ้น 39.58% จากราคา IPO ที่ 2.88 บาท ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย