ADS


Breaking News

ยูโอบี เดินหน้าสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยเติบโตไกลระดับภูมิภาค ด้วย 3 แพลตฟอร์มหลักที่พร้อมตอบโจทย์สตาร์ทอัพทุกกลุ่ม ในทุกช่วง

     กรุงเทพฯ, 10 ตุลาคม 2559เพราะตระหนักถึงความท้าทายที่ธุรกิจสตาร์ทอัพกำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่  ยังไม่ตอบโจทย์ รูปแบบธุรกิจที่ไม่ชัดเจนและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จึงได้ประกาศความพร้อมในการสร้างและส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพไทยทั้งในกลุ่มฟินเทค (FinTech) และกลุ่มอื่นๆ ที่มีนวัตกรรมหรือแนวคิดการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ในงานUnlock Startup Growth by UOB ด้วยแพลตฟอร์มหลัก  3 ด้านที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจของสตาร์ทอัพทุกกลุ่มและทุกช่วงระยะที่ต่างกัน อันประกอบด้วย การจัดตั้งแหล่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพ (Training and mentorship) โอกาสในการระดมทุน (funding channels) และ ความแข็งแกร่งและศักยภาพของเครือข่ายในระดับภูมิภาค (regional partnerships)

การจัดตั้งแหล่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพ
     เริ่มด้วยโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ The FinLab Accelerator Programme สตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทคที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้ไปร่วมอบรมที่สิงคโปร์เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมด้วยความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ เครือข่ายทางธุรกิจ รวมทั้งผู้บริหารจากธนาคารยูโอบี ที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถปรับแผนธุรกิจและโครงสร้างรายได้ของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสิงคโปร์ ยังจะได้รับประโยชน์อีกมากมาย อาทิ ความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจและการเข้าถึงเงินทุนของรัฐบาล 
     นายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Channels & Digitalisation ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า “ที่ยูโอบี เราเชื่อมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพ โครงการบ่มเพาะ The FinLab นับเป็นหนึ่งตัวอย่างของการช่วยพัฒนาขีดความสามารถของสตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทคได้ตั้งแต่ในช่วงระยะเริ่มต้น”
     “สตาร์ทอัพไทยจะได้รับคำแนะนำจาก The FinLab จนสามารถพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าและธุรกิจทั้งในประเทศและขยายไปในตลาดต่างประเทศได้ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์อย่างมากทั้งต่อประเทศไทยและทั่วโลก”

โอกาสในการระดมทุน และ ความแข็งแกร่งและศักยภาพของเครือข่ายในระดับภูมิภาค

     โอกาสในการระดมทุน เป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำคัญของสตาร์ทอัพในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโต ยูโอบีจึงได้จับมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการระดมทุนนำเสนอสองแพลตฟอร์มคู่ขนาน ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพสามารถระดมทุนจากมวลชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า crowdfunding ผ่านบริษัท OurCrowd และการให้บริการการเงินกู้ในรูปแบบ venture debt ผ่านบริษัท InnoVen Capital (InnoVen) นอกจากนี้ สตาร์ทอัพยังสามารถอาศัยศักยภาพด้านความแข็งแกร่งของยูโอบีในระดับภูมิภาคในการพัฒนาและขยายธุรกิจของตัวเองไปในระดับภูมิภาคได้อีกด้วย
     InnoVen เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างยูโอบีและบริษัทเทมาเส็กโฮลดิงส์ของรัฐบาลสิงคโปร์ ที่จะให้บริการเงินกู้ในรูปแบบ venture debt แก่สตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชียที่มีศักยภาพในการเติบโตในหลายภาคส่วน เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ และเทคโนโลยีสะอาด ด้วยรูปแบบการเงินแบบนี้ จะช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถได้ทุนเพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มมูลค่าของหุ้นบริษัทตัวเองได้ โดยไม่ต้องเสียหุ้นที่บริษัทตัวเองถือครองอยู่
     นายเจมส์ กล่าวเสริมว่า “วันนี้ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่อย่างการระดมทุนจากมวลชน หรือ crowdfunding และ การให้บริการการเงินกู้ในรูปแบบ venture debt จะเป็นโอกาสและทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับสตาร์ทอัพที่ต้องการขยายธุรกิจได้มากขึ้น ด้วยประสบการณ์ของยูโอบีที่ให้บริการลูกค้าโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยทั่วภูมิภาคมากว่า 80 ปี เราจึงเข้าใจดีถึงความท้าทายที่ธุรกิจสตาร์ทอัพต้องเผชิญ รวมทั้งปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ยูโอบีจึงพร้อมจะส่งเสริมและเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เติบโตและมีศักยภาพในการแข่งขันที่จะก้าวไปในเวทีระดับภูมิภาค”
# # #

ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ (กลุ่มธนาคารยูโอบี) เป็นธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย มีเครือข่ายระดับโลกที่ประกอบด้วยเครือข่ายสำนักงานมากกว่า 500 แห่ง ใน 19 ประเทศและเขตการปกครอง ทั้งในเอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2478 กลุ่มธนาคารยูโอบีเติบโตเรื่อยมาทั้งจากการขยายกิจการ และการเข้าซื้อธนาคารในเชิงกลยุทธ์ กลุ่มธนาคารยูโอบี ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในลำดับต้นของโลก ได้แก่  AA1 โดยมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส และ AA- โดยแสตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส และฟิทช์ เรทติ้งส์  ตามลำดับ
     ในเอเชียกลุ่ม ธนาคารยูโอบีดำเนินการจากสำนักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ และธนาคารลูกในประเทศจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และ ฟิลลิปปินส์ รวมถึงสาขาและสำนักงานตัวแทน
     กลุ่มธนาคารยูโอบี ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเน้นที่ศิลปะ เยาวชนและการศึกษา กลุ่มธนาคารยูโอบีได้จัดเวทีประกวดศิลปะที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ซึ่งได้ขยายมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นการยืนยันถึงบทบาทของกลุ่มธนาคารยูโอบีในการสนับสนุนวงการศิลปะ สมาคมศิลปะประจำชาติแห่งประเทศสิงคโปร์ได้ยกย่องกลุ่มธนาคารยูโอบีให้เป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะทรงเกียรติ 10 ปีติดต่อกัน ในปี 2557 กลุ่มธนาคารยูโอบียังได้สนับสนุนให้พนักงานทั่วภูมิภาคร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงกิจกรรม UOB Heartbeat Run ซึ่งจัดในประเทศจีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย