ADS


Breaking News

กลุ่มทรู โชว์ศักยภาพนวัตกรไทยในเวทีโลก คว้ารางวัลพิเศษ สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างประเทศ

และ 6 รางวัล จาก 2 ผลงาน นวัตกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาส Kare และ MEM
ในงาน 10th International Warsaw Invention Show (IWIS 2016)
ณ กรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ งานแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรป
กลุ่มทรู ตอกย้ำศักยภาพและความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (กลาง) หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยทีมงานศูนย์นวัตกรรมกลุ่มทรู โชว์ความสำเร็จล่าสุดของผลงานนวัตกรรม Kare แอพพลิเคชั่น และ MEM ที่สามารถคว้า 7 รางวัล และรางวัลพิเศษสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างประเทศ (IWIS Award of Foreign Best Invention) ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดของงาน 10th International Warsaw Invention Show (IWIS 2016) ณ กรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์  ซึ่งเป็นหนึ่งในงานแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป
###

โดยในงาน 10th International Warsaw Invention Show (IWIS 2016) ณ กรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์  กลุ่มทรูได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งผลงาน “Kare” แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ คว้า 3 รางวัล คือ รางวัลพิเศษสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างประเทศ (IWIS Award of Foreign Best Invention) , รางวัลเหรียญทอง และยังได้รับรางวัลถ้วยทอง พร้อมประกาศนียบัตร จากสมาคมผู้ชนะเลิศการประกวดรางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับสากลจากประเทศไต้หวัน (Taiwan International Invention Award Winners Association)

ขณะที่ผลงาน MEM (My Eye Memory) อุปกรณ์คีย์บอร์ดสำหรับผู้พิการทางสายตา ได้รับ 4 รางวัล คือ รางวัลเหรียญทอง(รางวัลพิเศษ) จากสมาคมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Innovation & Invention Society (CIIS)), รางวัลเหรียญเงิน, รางวัลเหรียญ iCAN (รางวัลพิเศษ) ด้านความโดดเด่นของการจัดแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติพิเศษด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จากสมาคมนวัตกรรมและความก้าวหน้าด้านทักษะระดับสากลจากเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา (Toronto International Society Of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) – Canada)
ทั้งนี้ งาน 10th International Warsaw Invention Show (IWIS 2016) จัดขึ้นที่ กรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ โดยสมาคมนักประดิษฐ์และนักสร้างสรรค์   (Association of Polish Inventors and Rationalizers)  ร่วมกับ สำนักงานสิทธิบัตรโปแลนด์ (Patent Office of The Republic of Poland)  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งกรุงวอร์ซอว์ (Warsaw University of Technology) ซึ่งเป็นงานแสดงผลงานนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโปแลนด์ และเป็นหนึ่งในงานแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปอีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนวัตกรรมและโซลูชั่นจากสถาบันวิจัยโปแลนด์ มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง ตลอดจนองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรม รวมถึงบุคลากรนักประดิษฐ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหลายประเทศทั่วโลก ทั้งแถบทวีปอาเซียน แอฟริกา อเมริกา และยุโรป  และมีการนำเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ภายในงานมากกว่า 400 ผลงาน ทั้งนีผลงานจากกลุ่มทรูได้รับการคัดเลือกเพื่อประกวดในเวทีดังกล่าวจาก สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Association of Thai Innovation and Invention Promotion)

เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Kare สำหรับเด็กพิเศษ และอุปกรณ์ MEM คีย์บอร์ดสำหรับผู้พิการทางสายตา
Kare เป็นแอพพลิเคชั่นการศึกษาที่กลุ่มทรู ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และการปฏิบัติตนตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  สู่การช่วยเหลือตนเองแบบบูรณาการสำหรับเด็กพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ เช่น บ้าน โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร เพื่อการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ และสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองเพื่อการเข้าสู่สังคมได้ดียิ่งขึ้น รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Andriod โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaispecialcare.com

อุปกรณ์คีย์บอร์ดสำหรับผู้พิการทางสายตา (MEM) หรือ My Eye Memory เป็นผลงานนวัตกรรมที่กลุ่มทรู ได้นำมาพัฒนาต่อยอดร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ให้สามารถบันทึกข้อมูลด้วยการกดปุ่มตามอักษรเบรลล์ และย้อนกลับไปฟังความถูกต้องได้ รวมถึงแก้ไขข้อมูล ทำสำเนา และส่งข้อมูลที่บันทึกไปยังอุปกรณ์ไอที เพื่อส่งต่อข้อความหรือสร้างเอกสารให้คนอื่นได้ รองรับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่สะดวก ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ซึ่งจะช่วยให้ผู้พิการทางสายตา สามารถใช้จดบันทึกการเรียนรู้ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น