ADS


Breaking News

อุ่นเครื่องก่อนการประชุมสัมมนา Sustainable Brands 2016 Bangkok

พร้อมแล้วสำหรับการประชุมระดับโลก Sustainable Brands 2016 Bangkok ซึ่งจัดเป็นปีที่ 2 พบกับนักสร้างแบรนด์จากทั่วโลกกว่า 40 คน และกรณีศึกษากว่า 60  แบรนด์ ที่สนับสนุนให้แบรนด์มีส่วนในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของการพัฒนาสังคมและธุรกิจ
ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้นำการจัดงานประชุมสัมมนา  Sustainable Brands หรือ SB  มาสู่ประเทศไทยเป็นปีที่ 2  เปิดเผยว่า ก่อนที่จะมีการจัดงาน SB ’16  Bangkok ในระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมของวิทยากรไทย อาทิ คุณบรรยงค์ พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหารธนาคารเกียรตินาคิน, คุณปรีดา เตียสุวรรณ ประธานการรมการ บริษัท แพรนด้า จิเวลรี่  จำกัด , คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร , คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน , คุณกรณ์จาติกวณิช , และคุณสุทัศน์ รงรอง ร่วมงาน ณ เอเทรียม สินธรทาวเวอร์
SB เป็นการประชุมสัมมนาด้านแบรนด์และการตลาดระดับโลก เริ่มต้นจากการรวมตัวของนักธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์ให้เติบโตอย่างรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความยั่งยืน โดยงาน SB ได้จัดมากว่า 10 ปี ในประเทศชั้นนำทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด Activating Purpose โดยต้องการให้แบรนด์ทุกแบรนด์ลุกขึ้นมาทบทวนว่า เป้าหมายที่แท้จริงของธุรกิจและการสร้างแบรนด์ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของธุรกิจเป็นหลัก หรือทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวม
การประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการผสมผสานความรู้สากลและท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง และวิธีการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ผ่านมืออาชีพในสายงานต่างๆ ดังนั้น งาน SB ’16 Bangkok จึงออกแบบมาให้เหมาะสำหรับ “ทุกคน” ที่สนใจเทรนด์ของธุรกิจในอนาคต และต้องการที่จะสร้างความยั่งยืนให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำงานและเกี่ยวข้องในส่วนการสร้างความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม (Sustainability & CSR), การวางแผนกลยุทธ์ และสร้างแบรนด์ (Brand Strategy), การสื่อสารการตลาด (Communications), การออกแบบ และสร้างสรรค์นวัตกรรม (Design & Innovation), การพัฒนาธุรกิจ และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain), การจัดสรรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource) หรือคนรุ่นใหม่ที่กล้าและเชื่อในการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ก็สามารถที่จะเข้าร่วมงาน SB ’16 Bangkok เพื่อสร้างอนาคตของโลกธุรกิจที่ดีกว่าเดิมได้
         ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับแรงบันดาลใจให้เกิดแนวความคิดนวัตกรรมการสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็งร่วมไปกับสังคมที่ยั่งยืน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในฐานะศูนย์กลางความยั่งยืนของอาเซียน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน    โดยมีนักสร้างแบรนด์ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมเป็นวิทยากรกว่า 40 ท่าน  หรือกว่า 60 แบรนด์
โดยรายละเอียดของงานแบ่งออกเป็น 4 แนวทางที่จะช่วยธุรกิจนำ “เป้าหมาย” มาสร้างศักยภาพที่ดีกว่าเดิม และเพิ่มผลกำไรที่ดีขึ้นของแบรนด์ ดังนี้
1. Purpose: เรียนรู้วิธีที่จะใช้ “เป้าหมาย” นำแบรนด์ของคุณให้ประสบความสำเร็จ
2. Platform: เรียนรู้วิธี “สร้าง” องค์กรที่มีจุดยืนและเป้าหมายที่ชัดเจน
3. People: เรียนรู้วิธีที่จะ “สื่อสาร” เป้าหมายของแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจูงใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
4. Performance: เรียนรู้วิธีเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นการลงมือทำที่สามารถ “วัดผลได้” จริง
Sustainable Brands 2016 Bangkok งานเดียวที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ เจ้าหญิง Kezang Choden Wangchuke  จาก จีเอ็นเอช เซ็นเตอร์ ประเทศภูฎาน ,  Javier Goyeneche จาก  ECOALF และแบรนด์ชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อาทิ Coca-Cola, Heineken , GNH จากภูฎาน , Goodvertising จากเดนมาร์ก , BuySocial จากอังกฤษ, และ GlobeScan  
ยิ่งไปกว่านั้นจะได้พบกับนักสร้างแบรนด์ดังในฐานะ  Guest Country จากประเทศญี่ปุ่น อาทิ  Fujitsu , Thai Takenaka International และ Fuji Xerox ส่วนวิทยากรจากไทยนำโดย คุณรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ( มหาชน) , คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ,คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ที่จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริง กระบวนทัศน์ทางธุรกิจและการตลาดในการลงมือทำเรื่องความยั่งยืนให้ประสบความสำเร็จ
ในวันที่ 11 ตุลาคม 59 ยังมีโปรแกรมพิเศษ one-day trip ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เป็นนักพัฒนาความยั่งยืน ผ่านการระดมสมองกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากอาศรมศิลป์ เพื่อร่วมสร้าง Co-creating City ในชุมชน “บางกะเจ้า” พื้นที่สีเขียวผืนใหญ่ที่กำลังถูกล้อมรอบด้วยตึกคอนกรีตเข้ามาเรื่อยๆ โดยโมเดลที่ตกผลึกจากโปรแกรมนี้จะถูกนำไปเสนอพิจารณาสร้างให้เป็นโมเดลต้นแบบว่าเป็นพื้นที่แห่งความยั่งยืนสำหรับพื้นที่อื่นๆ อีกด้วย สนใจสำรองที่นั่งได้ที่:
http://events.sustainablebrands.com/sb16bkk/ticket-list/