ADS


Breaking News

จัดใหญ่ สัมมนา “WHY 100 ล้านความสำเร็จ” “ซัคเซสมอร์” โชว์ NLP ศาสตร์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

ร่วมปลุกพลังในตัวคุณ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีกว่า
18 กันยายน 2559:  นพ. สิทธวีร์  เกียรติชวนันต์ ประธานผู้ก่อตั้ง และ นพกฤษฏิ์  นิธิเลิศวิจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด เจ้าของฉายา “Life Coach พันล้าน” นักเปลี่ยนชีวิตผู้คน รวมพลังจัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ “WHY 100 ล้านความสำเร็จ” โชว์ศักยภาพ  NLP ประยุกต์  (Neuro Linguistic Programing) ศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ร่วมสร้างการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพคน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดียิ่งกว่าของคนรุ่นใหม่ ณ ไบเทคบางนา
นพกฤษฏิ์  นิธิเลิศวิจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด และ Life Coach พันล้าน นักเปลี่ยนชีวิตผู้คน  อีกทั้งยังเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาศาสตร์ NLP ประยุกต์ เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดสัมมนา  “WHY 100  ล้านความสำเร็จ” เพื่อให้ทุกท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองได้เห็นถึงการดึงศักยภาพภายในออกมาใช้ในชีวิตให้มากขึ้นกว่าเดิม หรือที่เรียกว่า การสร้าง Inner Power โดยการสัมมนาจะเน้นเนื้อหาในการแบ่งปันในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ภายในตัวของมนุษย์  ซึ่งเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของคนแต่ละคน  อาทิ เรื่องความเชื่อที่มีอยู่ดั้งเดิม  การเปลี่ยนความเชื่อเพื่อส่งเสริมชีวิต   การเข้าใจความหมายและคุณค่าของตัวเอง  การเรียนรู้เรื่องพลังผลักดันให้มนุษย์แต่ละคนลงมือทำ  การก้าวข้ามความกลัว  การเพิ่มพลังความกระตือรือร้น เป็นต้น  ภายใต้แนวคิดหลัก NLP ประยุกต์  (Neuro Linguistic Programing) ซึ่งเป็นศาสตร์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
NLP เป็นศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์จากภายในสู่ภายนอก  หากมีคนเข้าใจศาสตร์นี้ในระดับที่สามารถสอนต่อในระดับประยุกต์ใช้ได้  และเริ่มบรรจุไปสอนในระดับมหาวิทยาลัย จะทำให้คนไทยมีพลังเพิ่มขึ้น มีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ชัด มีความตั้งใจ มีความเชื่อที่ส่งเสริม กล้าก้าวออกมาจากขีดจำกัดที่เคยมีคนขีดไว้ให้ และสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้
งานสัมมนา “WHY 100  ล้านความสำเร็จ” ในครั้งนี้ ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับประโยชน์ 7 สิ่งสำคัญ ได้แก่ 1.สามารถเรียกพลังความกระตือรือร้นออกมาใช้งานได้ตลอดเวลา 2.สามารถใช้ความคิดและร่างกายเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่มีพลังในการลงมือทำได้   3. เป็นคนที่สามารถลงมือทำทั้งๆที่กลัวจนกลายเป็นการก้าวข้ามความกลัวได้  4. สามารถเปลี่ยนความเชื่อที่เหนี่ยวรั้งชีวิตเป็นความเชื่อส่งเสริมได้  5.สามารถสร้างเป้าหมายที่มีความหมายและคุณค่าต่อชีวิตของตัวเอง 6.สามารถยกระดับพลังงานและรักษาพลังงานระดับสูงในการทำงานแต่ละวันได้  7.สามารถแปลงความรู้ที่ได้ไปสู่กระบวนการใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันกับความรู้นั้นได้
นพกฤษฏิ์  กล่าวต่อว่า ปัจจุบันทางบริษัทซัคเซสมอร์ในประเทศไทย ได้มีการนำเอาหลักสูตรสัมมนา WHY เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การตลาด เพื่อการพัฒนา เพิ่มศักยภาพให้แก่บุคคล นอกเหนือจากการพัฒนาสินค้า และขยายสาขา โดยเริ่มจัดสัมมนาครั้งแรกในปี 2556 มีคนเข้าร่วมสิบกว่าคน  จนครั้งนี้ครั้งที่ 100 มีคนเข้าร่วมกว่า 7,000 คน และนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของซัคเซสมอร์
ปัจจุบันบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด มีสาขาอยู่ที่ประเทศไทย เมียนมาร์  สาธารณรัฐประชาชนลาว  กัมพูชาและเวียดนาม โดยในปี 2558 มีรายได้ 1,304 ล้านบาท ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนสิงหาคม  2559  บริษัทมียอดธุรกิจที่เติบโตเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 85%  สำหรับในปีนี้คาดว่าจะมียอดธุรกิจรวมมากกว่า 2,000 ล้านบาท โดยจะใช้กลยุทธ์การตลาดที่จะผลักดันสู่เป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ การจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพมนุษย์ WHY ในทั่วทุกภูมิภาคและในสาขาต่างประเทศอีกแห่งละ 2 ครั้ง, เพิ่มสินค้าเรือธงสองตัว, จัดการฝึกอบรมส่งต่อทักษะภาคสนามโดยทีมผู้นำทั่วไทยและ AEC, ปักธงสร้างแบรนด์ด้วยแบรนดิ้ง 4.0 และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการร่วมแรงร่วมใจ
ติดตามข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์  www.successmore.com