ADS


Breaking News

คิวทีซีกรุ๊ปพบผู้บริหาร SCB

     เข้าพบ: นายธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางณารีรัตน์ เงินนำโชคธนรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมงานระบบ และระบบสาธารณูปโภคครบวงจร (MEP) สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ เข้าพบปะพูดคุยกับนายภานุ โชติประสิทธิ์(ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  นายกิตติพงศ์ เวชจันทร์ฉาย(ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรทางการเงิน ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อเร็วๆนี้