ADS


Breaking News

PIMO รับรางวัล TIM 2016

     รับรางวัล  นางสาวสิริรัตน์  อิทธิโรจนกุล (คนขวา) กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PIMO เข้าร่วมรับรางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 TOTAL INNOVATION MANAGEMENT AWARDS 2016 (TIM 2016) โดยมี ดร.ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์ (คนซ้าย) ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น M  ห้องกรุงเทพ2 เมื่อเร็วๆนี้