ADS


Breaking News

มอนเดลีซ จัดกิจกรรม “พนักงานจิตอาสา รักษ์ป่าชายเลน” เพิ่มพื้นที่สีเขียวกลับคืนสู่ธรรมชาติ

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นางสาวณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ (แถวแรก กลาง) นำทีมพนักงานร่วมกิจกรรม “พนักงานจิตอาสา รักษ์ป่าชายเลน” ปลูกป่าชายเลนกว่า 500 ต้น กลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

กรุงเทพฯ, 4 ตุลาคม 2559 บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านขนมและของว่าง จัดกิจกรรม “พนักงานจิตอาสา รักษ์ป่าชายเลน” ภายใต้ โครงการจิตอาสาที่พนักงานมอนเดลีซจากทั่วโลก ร่วมกันทำความดีเพื่อช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ (Global Volunteer Month 2016) ด้วยความร่วมมือจากพนักงานจิตอาสาของบริษัท พร้อมนักเรียนจากโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนวัดแหลม ทั้งหมดกว่า 100 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลนกว่า 500 ต้น กลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ พร้อมปลูกฝังให้พนักงานและเยาวชนมีจิตสำนึกรักป่าไม้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนตุลาคม เพื่อสานต่อปณิธานของมอนเดลีซในการมุ่งสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่สังคมที่บริษัทฯดำเนินธุรกิจอยู่ ผ่านการตอบแทนและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในกิจกรรมต่างๆ พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นางสาวณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ (แถวแรก กลาง) นำทีมพนักงาน พร้อมนักเรียนจากโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนวัดแหลม ทั้งหมดกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรม “พนักงานจิตอาสา รักษ์ป่าชายเลน” ปลูกป่าชายเลนกว่า 500 ต้น กลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมพนักงานจิตอาสา พร้อมนักเรียนจากโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนวัดแหลม ทั้งหมดกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรม “พนักงานจิตอาสา รักษ์ป่าชายเลน” ปลูกป่าชายเลนกว่า 500 ต้น กลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

###
เกี่ยวกับมอนเดลีซ  ประเทศไทย
บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตและทำตลาดสินค้าแบรนด์ดังมากมายในไทย อาทิ ลูกอมฮอลล์ หมากฝรั่งเดนทีน ลูกอมคลอเร็ท นอกจากนี้ บริษัทยังนำเข้าและทำตลาดสินค้าอื่นๆ อีก เช่น คุ้กกี้โอรีโอ คุ้กกี้ชิพส์อะฮอย แคร็กเกอร์ริทส์ ช็อกโกแลตแคดเบอรี ช็อกโกแลตทอปเบอโรน และชีส ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานรวมกว่า 1,400 คน โดยมีพันธกิจหลักในการสร้างสรรค์ช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยตำนานความอร่อย ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ได้ที่ www.mondelezinternational.com และ www.facebook.com/mondelezinternational