ADS


Breaking News

เมกาโฮม บริจาคเงินช่วยเหลือสังคม แด่เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์รวมสินค้าบ้านและวัสดุก่อสร้างครบวงจร นำโดย นางสุพรศรี นาคธนสุกาญจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารกลุ่มสินค้า (คนที่ 2 จากซ้าย) และผู้ร่วมค้า ร่วมบริจาคเงินแด่เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ในโอกาสฉลองเปิด เมกาโฮม สาขานครราชสีมา โดยมีนางศิรินาถ จันทรนิมิ รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ