ADS


Breaking News

FN โรดโชว์ จ.นครราชสีมา

     โรดโชว์ : นายปรีชา ส่งวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร (ที่5จากซ้าย) นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่4จากซ้าย) บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าประเภท เอ๊าท์เลท ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ในบ้าน ร่วมกับ นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่2จากขวา) ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่1จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร เมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนางกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ (ที่5จากขวา) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น เพื่อนำเสนอข้อมูล FN แก่นักลงทุนและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ณ โรงแรม สีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆนี้