ADS


Breaking News

ดีแทคห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมออกมาตรการช่วยลูกค้า พร้อมเกาะติดสถานการณ์สถานีฐานทุกพื้นที่ทั่วไทยให้มั่นใจใช้งานต่อเนื่อง

11 ตุลาคม 2559 – ดีแทคแจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกค้าหรือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมจัดทีมดูแลโครงข่าย 24 ชั่วโมงรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉุกเฉินให้สถานีฐานยังใช้งานได้ต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจสู่ลูกค้าใช้งานทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
จากสถานการณ์ฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว โดยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าดีแทคทั้งแบบเติมเงินและรายเดือนในบางพื้นที่ ของจังหวัดที่น้ำท่วมและได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในขณะนี้ ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยภูมิ นครราชสีมา อยุธยา อ่างทอง ลพบุรี อุทัยธานี และชัยนาท โดยลูกค้าดีแทคแบบเติมเงินสามารถใช้บริการใจดีให้ยืมเพื่อโทรฉุกเฉินได้ และลูกค้าแบบรายเดือนจะได้รับการขยายกำหนดวันชำระค่าบริการให้เพิ่มอีก 7 วัน สำหรับลูกค้าที่มียอดค่าใช้จ่ายและใกล้วันครบกำหนดชำระค่าบริการ

นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “นอกจากมาตรการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าในจังหวัดต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อให้ได้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ดีแทคยังติดตามดูแลโครงข่ายอย่างใกล้ชิด และจัดเตรียมทีมงานเกาะติดสถานการณ์ทุกจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งติดตามจังหวัดอื่นๆ เพื่อเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยดูแลสถานีฐานทั้งการเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองตามแผนรับมือฉุกเฉิน หน่วยเคลื่อนที่ไวเพื่อการซ่อมบำรุงตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมประสานงานกับหน่วยงานการไฟฟ้าต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีการจ่ายไฟฟ้าให้กับชุมสายอย่างต่อเนื่องในกรณีที่ต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าบางส่วนในบริเวณพื้นที่น้ำท่วมสูง เพื่อให้สถานีฐานได้รับผลกระทบน้อยที่สุด สร้างความมั่นใจในการบริการลูกค้า และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในยามได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม”
ทั้งนี้ ดีแทคยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อขยายความช่วยเหลือในจังหวัดอื่น รวมถึงมาตรการการช่วยเหลือต่างๆ เพิ่มเติม ลูกค้าดีแทคสามารถสอบถามข้อมูลความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่ 1678 ดีแทค คอลเซ็นเตอร์