ADS


Breaking News

คณะเข็มทิศชีวิตเป็นตัวแทนกลุ่มคนไทยจุดประทีปถวายเป็นพระราชกุศล ณ ประเทศอินเดีย

     ครูอ้อย-ฐิตินาถ ณ พัทลุง เป็นตัวแทนคนไทยร่วมกับพระสงฆ์นานาชาติ จุดประทีปถวายพระเจดีย์ ต้นศรีมหาโพธิ์พุทธคยา และภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี กาละแม-พัชรศรี เบญจมาศ, ปอย-ตรีชฎา เพชรรัตน์, จ๋า-ยศสินี ณ นคร, ตุ๋ยตุ่ย-พุทธชาด พงศ์สุชาติ และคณะนักเรียนเข็มทิศชีวิตกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ประเทศอินเดีย เมื่อเร็วๆนี้

     " วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลาตี 4 คณะของเราออกเดินทางจากบ้าน มุ่งสู่พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เรา 289 คน ตั้งใจไปปฏิบัติธรรมภาวนาเพื่อถวายบุญเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว พอออกจากการภาวนาตอนเย็น พระภิกษุชาวอินเดียได้บอกข่าวความสูญเสียของคนไทย ให้กับคณะของเรา พวกเราปฏิเสธไม่เชื่อ และไม่เปิดอ่านข่าวสารใดๆทั้งนั้น จนกระทังเช้าวันที่ 14 เราเริ่มต้องยอมรับว่า ข่าวความสูญเสียเป็นความจริง
     คณะของเรา ซึ่งมาทำบุญสร้างห้องน้ำ, สร้างคลีนิครักษาคนอนาถา, ทางเดินรอบสระมุจลินทร์และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆในพุทธคยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลได้รับแจ้งว่า เราต้องเป็นตัวแทนฝ่ายคนไทย ร่วมกับพระสงฆ์นานาชาติ จุดประทีปถวายพระเจดีย์ ต้นศรีมหาโพธิ์พุทธคยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว ผู้สื่อข่าวต่างชาติมาถ่ายทำการจุดประทีปและการภาวนาถวายพระองค์ท่าน และภาพที่คนไทยแต่งชุดไทยงดงามปฏิบัติธรรม จุดดวงประทีปถวายพระเจ้าอยู่หัวด้วยความรักก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก ทั้ง CNN , The Economist หนังสือพิมพ์ที่อินเดีย และอื่นๆต่างลงว่า คนไทยอาลัยรักพระเจ้าอยู่หัวมาก


     พระสงฆ์นานาชาติพูดถึงพระเจ้าอยู่หัวของเราว่า คือกษัตริย์แห่งธรรมะ Dhamma King


     เราคนไทยจะต้องยืนขึ้น ยิ้มสู้ ทำตัวเองให้แข็งแรง ทั้งจิตใจ การเงิน เศรษฐกิจ สังคม ความรักความสามัคคีในชาติ ปฏิบัติภาวนา ให้เข้มแข็ง ยกใจให้พ้นจากความทุกข์ ให้เหตุการณ์นี้สอนใจเราว่า พระพุทธเจ้าและพระเจ้าอยู่หัว และพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ต่างเสียสละพระองค์เอง เพื่อชี้ทางแห่งความพ้นทุกข์ให้กับเรา เป็นหน้าที่ของเราที่จะเดินตามรอยพระองค์ท่าน ตั้งใจภาวนา มีเมตตา มีวิริยะในการทำหน้าที่ทุกอย่างให้สำเร็จเป็นเลิศอย่างที่พระองค์ท่านทำ


     ด้วยความสำนึกว่า ไม่ว่าพระองค์ท่านจะอยู่ที่ใด อย่าให้สิ่งที่พระองค์ท่านพยายามสร้างบ้านเมืองไว้ต้องเสียเปล่า เราต้องรักษาบ้านเมือง ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ช่วยกันทำงานต่างๆของพระองค์ท่าน เช่นโครงการในพระราชดำริ ศึกษาคำสอนและธรรมะของพระองค์


     พระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสว่า พระราชินีคือรอยยิ้มของพระองค์ท่าน วันนี้พวกเราพสกนิกรชาวไทยทุกคนก็ต้องเป็นรอยยิ้มของพระราชินีและพระองค์ท่านเช่นกัน ไม่ว่าพระองค์จะทอดพระเนตรลงมาจากที่ใด พระองค์ท่านจะได้สบายใจว่าลูกๆพสกนิกรของพระองค์ท่าน กำลังทำหน้าที่ทุกวันอย่างดีที่สุด


     ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ฐิตินาถ ณ พัทลุง และคณะนักเรียนเข็มทิศชีวิต


     #เข็มทิศภาวนาอินเดีย 13-17 ตุลาคม 2559 #kingofthailand #thailoveKing #thailand "