ADS


Breaking News

‘ดร.อมรเทพ’ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รับรางวัลนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง ประจำปี 2559

นายสุภัค ศิวะรักษ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายประภาส ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านสื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อมรเทพ     จาวะลา (กลาง) ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่ได้รับรางวัล นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง ประจำปี 2559 จากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ในงานคืนสู่เหย้า-ประกาศศิษย์ดีเด่น โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าอายุไม่เกิน 40 ปี ผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ตลอดจนได้รับการยกย่องและยอมรับจากคนในวงการ ซึ่งที่ผ่านมา ดร.อมรเทพ ได้ใช้ความรู้ความสามารถเผยแพร่บทความวิชาการ แบ่งปันมุมมองที่รวดเร็วเท่าทันกระแสเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก และยินดีแสดงความคิดเห็นอันมีประโยชน์ต่อสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ในวงกว้าง
Tap_pressข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายแก่ทั้งลูกค้าบรรษัทและลูกค้ารายย่อย ธนาคารยังให้บริการค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัท ให้บริการกองทุนรวม การจัดการสินทรัพย์ และผลิตภัณฑ์ประกันภัย และบริการต่างๆผ่านทางบริษัทในเครือและสาขา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.cimbthai.com