ADS


Breaking News

BPP เผยนักลงทุนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวนเสนอขาย พร้อมเข้าเทรดวันที่ 28 ต.ค. นี้


     บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Conventional Power Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) ในภูมิภาคเอเชีย ในกลุ่มบ้านปูฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนทุกกลุ่มโดยมีผู้สนใจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครบทั้งหมดจำนวน 648,492,500 หุ้น  และกำหนดวันซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
 
     นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่บ้านปูฯ ได้กำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบ้านปู เพาเวอร์ฯ เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 ผ่านตัวแทนต่างๆ ที่ราคา 21 บาทต่อหุ้นนั้น บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างมาก และสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบตามที่จัดสรรไว้ทั้งหมด 648,492,500 หุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 13,600 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ ส่วนแรกจะนำมาชำระเงินกู้คืนให้แก่บ้านปูฯ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ทั้งนี้บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยังคงมีบ้านปูฯ เป็นผู้ถือหุ้นหลักในสัดส่วนที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 78 โดยมีปรัชญาการดำเนินงานที่ตั้งอยู่ในหลักบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไปในระยะยาว
 
     นายวรวุฒิ ลีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บ้านปู เพาเวอร์ฯ เชื่อมั่นว่าประสบการณ์การดำเนินธุรกิจไฟฟ้าของทีมบริหารที่สั่งสมมากว่า 20 ปี ในเอเชีย ประกอบกับกลยุทธ์การกระจายการลงทุนการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคในประเทศที่ความต้องการด้านพลังงานและการใช้ไฟฟ้ามีอัตราการเติบโตสูง โดยการผสมผสานทั้งพลังงานเชื้อเพลิงพื้นฐาน และ พลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่างๆ อย่างสมดุล จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมี
 
     โครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งหมด 1,913 เมกะวัตต์เทียบเท่า สามารถเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการขยายกำลังการผลิตให้ได้มากกว่า 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า ภายในปี 2568”  
บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้กำหนดวันซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคมนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกกลุ่มที่ได้ให้ความไว้วางใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และพร้อมที่จะเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซื่อสัตย์ และโปร่งใส เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน นายวรวุฒิ กล่าวปิดท้าย
#  #  #
เกี่ยวกับบ้านปู เพาเวอร์ฯ
     บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (Conventional Power Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศไทย สปป.ลาว จีน และญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา บ้านปู เพาเวอร์ฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจไฟฟ้าในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน