ADS


Breaking News

บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ฯ หรือ BPP เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

     จากภาพซ้ายไปขวา- นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และนายวรวุฒิ ลีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชนหรือ BPP ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 63,959 ล้านบาท ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ทั้งนี้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ  มีแผนกลยุทธ์เติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าให้เพิ่มถึง 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า แบ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568
###
เกี่ยวกับบ้านปู เพาเวอร์ฯ
     บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงพื้นฐาน(Conventional Power Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศไทย สปป.ลาว จีน และญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา บ้านปู เพาเวอร์ฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจไฟฟ้าในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน