ADS


Breaking News

10 ปีบางแสน ต่อยอดเศรษฐกิจท่องเที่ยว

     ฯพณฯ สนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และ คุณณรงค์ชัย  คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข   ร่วมเป็นประธานจัดงานฉลองความสำเร็จ 10 ปี บางแสน  “Bangsaen Grandprix” (บางแสนกรังปรีซ์)  ในมหกรรมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ดีที่สุดในอาเซียนของสนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต  ตั้งเป้านักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 5 แสนคน  รายได้สะพัดในพื้นที่มากกว่า 1,500 ล้านบาท โดยความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน   หวังต่อยอดเศรษฐกิจท่องเที่ยว   ณ  ลาน Quartier Avenue  ชั้น 1 ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์   เมื่อเร็วๆ นี้