ADS


Breaking News

บมจ.อาม่า มารีน ต้อนรับ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.และ ตลท.เข้าเยี่ยมชมธุรกิจ

     เยี่ยมชมกิจการ : นายพิศาล รัชกิจประการ  (แถวแรกคนที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท และ คณะผู้บริหาร  บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA และนางศรัณยา กระแสเศียร (แถวแรกคนที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย