ADS


Breaking News

Windpower ยางคุณภาพมาตรฐานยุโรปในงาน BUS & TRUCK ‘16

บริษัท เคซีซี ไรซ์ จำกัด ผู้นำเข้าและส่งออกยานยนต์ประเภทต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก ท้าพิสูจน์คุณภาพเทคโนโลยีระดับสูงของยางรถใหญ่ Windpower ยางมาตรฐานยุโรป  ด้วยเทคโนโลยีระดับสูง  เนื้อยางหนาถึง 4 ชั้น แข็งแรง คงทน สามารถใช้งานตามระยะทางได้ถึง 60,000 – 100,000 กิโลเมตร  ขึ้นกับลักษณะพื้นผิวของถนนและน้ำหนักของสินค้าที่บรรทุก  และด้วยกระบวนการผลิตอันทันสมัยของยาง Windpower  ที่มีกำลังการผลิตสูงกว่า 5 ล้านเส้นต่อปี  และเน้นการผลิตยางคุณภาพให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานในแต่ละประเภท อาทิ ยางสำหรับรถตัก  ยางสำหรับรถแม็คโคร  ยางสำหรับรถแทรคเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงช่วยเสริมความมั่นใจในคุณภาพของยาง Winpower   เตรียมพบกับนวัตกรรมยางรถใหญ่ทุกประเภท พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษได้ที่บูธบริษัท เคซีซี ไรซ์ จำกัด หมายเลข D107 ในงาน BUS & TRUCK ’16 ระหว่างวัน 3 - 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 – 19.00 น.  ณ ฮอลล์ 106  ไบเทค กรุงเทพฯ   พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.BusAndTruckExpo.com