ADS


Breaking News

กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2559

     นายไมตรี อินทุสุต (ที่ 5 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “ภาษามือ คือโอกาสที่เท่าเทียมกัน” จัดโดยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย โดย นายวิทยุต บุนนาค (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมฯ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนหูหนวกในประเทศไทย ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมเกิดความเข้าใจและเข้าถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนหูหนวกให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในโอกาสนี้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.อธิป อัศวานันท์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการ ด้านการพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ได้ร่วมเสวนา เพื่อแบ่งปันมุมมองและข้อคิดในหัวข้อ “ทำอย่างไร กับการมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน” อีกด้วย ซึ่งการเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ สะท้อนความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด “Creating a Better Life for the Disabled” ที่ลานกิจกรรมหน้า Hard Rock Café สยามสแควร์ เมื่อเร็วๆ นี้