ADS


Breaking News

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดกิจกรรม “สร้างนวัตกรรมธุรกิจ” แก่ผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศไทย เพื่อค้นหาสุดยอดผู้ประกอบการ OTOP Select 77 แบรนด์ทั่วประเทศ

     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดกิจกรรม “สร้างนวัตกรรมธุรกิจ” แก่ผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศไทย เพื่อค้นหาสุดยอดผู้ประกอบการ OTOP Select 77 แบรนด์ทั่วประเทศ พร้อมยกระดับ OTOP ไทยสู่สากล !! พร้อมพบกับพันธมิตรธุรกิจเพื่อรับคำปรึกษาแนะนำและเชื่อมโยงธุรกิจต่างๆ เช่น นักบริหารธุรกิจ ตัวแทนจำหน่าย นักออกแบบ นักสื่อสาร เป็นต้น ที่จะมาพบปะพูดคุย เรียนรู้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ร่วมกัน สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ ฟรี !! ทั่วภูมิภาค ประเทศไทย ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามได้ที่ 083-089-8389 , 062-807-0734, 061-180-1708 หรือ Line @77experience , www.77experience.com