ADS


Breaking News

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ แสดงความยินดีร้าน Green House ในโอกาสเปิดร้านใหม่

นายสมพล ตรีภพนารถ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายวรวุธ วิจักษณ์วิชชากร (ที่ 2 จากซ้าย) เจ้าของร้าน Green House สาขา ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ในโอกาสเปิดร้านใหม่ ณ โซน Foodies ชั้น 6 ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้