ADS


Breaking News

เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “สลินดริ้งค์” นำโดย โน้ต วิเศษ พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ ปู-ไปรยา

บริษัท เอชทูโฟลว์ จำกัด (H2FLOW) โดย วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์ ประธานกรรมการฝ่ายการตลาดกำหนดจัดงาน เปิดตัวบริษัท เอชทูโฟลว์ จำกัด อย่างเป็นทางการ พร้อมเชิญชวนร่วมสัมผัสประสบการณ์สวรรค์ของคนรักหุ่นครั้งแรกในประเทศไทย กับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “สลินดริ้งค์” เครื่องดื่มนวัตกรรมจากญี่ปุ่นเพื่อคนรักสุขภาพ อีกทั้ง เปิดตัวพรีเซนเตอร์ ปู-ไปรยา ลุนด์เบิร์ก ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ โรงแรม ดับเบิ้ลยู ( W Hotel ) ถนนสาธร