ADS


Breaking News

ยิปรอคคว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นระดับประเทศ ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 4 ปีติดต่อกัน

บรรยายภาพ: โรงงานยิปรอค แหลมฉบัง นำโดย ไมค์ เอ็มสัน (ตรงกลาง) ผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นรับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นระดับประเทศ ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” จาก พรรณี ศรียุทธศักดิ์ (ขวา) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

กรุงเทพฯ - บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงแบรนด์ “ยิปรอค” และผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากว่า 45 ปี ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” จากกระทรวงแรงงานเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยรางวัลนี้มอบให้แก่ โรงงานยิปรอค แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงาน

มร. ริชาร์ด จูเชรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “ในนามพนักงานทั้งหมดขององค์กร ผมขอขอบคุณกระทรวงแรงงานที่คัดเลือก บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นระดับประเทศ ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานนี้ เป็นสิ่งยืนยันถึงความพยายามของเราในการมอบสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย สะดวกสบาย น่ารื่นรมย์และมีความเคารพซึ่งกันและกันให้แก่พนักงานของเราทุกระดับชั้น ซึ่งรวมไปถึงการใช้นโยบายและกระบวนการทำงานรูปแบบใหม่เพื่อสร้างสรรค์ความสุขและการเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงานของเรา”
การพิจารณาผู้ได้รับรางวัลคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และสิทธิประโยชน์ของพนักงานในปัจจุบัน, นโยบายและการดำเนินงาน อาทิ ด้านทรัพยากรบุคคลและนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์, ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง, การบริหารงานของคณะกรรมการสวัสดิการ (กลุ่มตัวแทนลูกจ้าง), กิจกรรมของลูกจ้าง, การสื่อสารภายในองค์กร, สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน, กิจกรรมขององค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ และอื่นๆ

นอกจากการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแรงงานอย่างเคร่งครัด บริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มยังได้รับการยกย่องว่ามีการดำเนินกิจกรรมที่มีประโยชน์อื่นๆ  อีกมากมายในฐานะผู้นำทางความคิดและผู้นำด้านการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม ซึ่งเป็นตัวอย่างที่องค์กรอื่นๆ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง อาทิ การก่อตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ, การฝึกอบรมบนพื้นฐานด้านทักษะในตำแหน่งงาน (Skill Matrix Based Training), โปรแกรมการถือครองหุ้นโดยลูกจ้าง, ทุนการศึกษาสำหรับบุตรของลูกจ้าง, ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร และโปรแกรมรูปแบบใหม่อีกมากมาย  

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของยิปรอคถูกผลิตภายใต้แนวคิด “Gyproc Go Green” หรือ “Gyproc 3G” ซึ่งประกอบด้วย Green Products, Green Solutions และ Green Manufacturing โดยมีจุดประสงค์เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยิปซัม ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลักในกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ประสบความสำเร็จของยิปรอค
###
เกี่ยวกับ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการผลิตแผ่นยิปซัมและปูนปลาสเตอร์ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วเมืองไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

ปัจจุบันมีโรงงานการผลิต 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มนำเสนอสินค้าและการบริการครบวงจร ครอบคลุมทั้งแผ่นยิปซัม ฝ้าเพดาน ระบบโครงสร้าง และปูนปลาสเตอร์ พร้อมโซลูชั่นในการตกแต่งอาคารสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
   
เกี่ยวกับ แซง-โกแบ็ง ( Saint-Gobain )
บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแซง-โกแบ็ง เครือบริษัทการผลิตโครงสร้างอาคารรายใหญ่ของโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตรงกลุ่มผู้บริโภคทั้งในวงการก่อสร้าง อุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป

แซง-โกแบ็ง มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 170,000 คน ดำเนินงาน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมกระจกแผ่นเรียบ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และกลุ่มการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยบริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยธุรกิจยิปซัมของแซง-โกแบ็ง ซึ่งมีการดำเนินงานมานานกว่า 350 ปีใน 130 แห่งทั่วโลกและมีพนักงานในหน่วยงานถึง 13,000 คน ฐานการดำเนินงานระดับโลกนี้แสดงให้เห็นว่า แซง-โกแบ็ง สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละประเทศ และนำเสนอโซลูชั่นการก่อสร้างที่ยั่งยืนและเหมาะสมสำหรับตลาดในประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

แซง-โกแบ็ง ได้รับการรับรองให้เป็น 1 ใน 10  บริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2016 ซึ่งเป็น 1 ใน 10 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคที่ได้รับรางวัลนี้

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับยิปรอคและแซง-โกแบ็ง กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.gyproc.co.th/ หรือ https://www.facebook.com/GyprocClub