ADS


Breaking News

ทีซีซีแลนด์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และพันธมิตรย่านสาทร ผนึกกำลังสีเขียวเดินหน้าโครงการเพื่อสังคม “GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2016” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

     ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์  ผนึกกำลังกรุงเทพมหานคร เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และพันธมิตรในเขตสาทร จัดโครงการเพื่อสังคม “GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2016” รวมพลังสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อคืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม ประเดิมกิจกรรมแรก EMPIRE TOWER WE RUN 2016 WITH VIRGIN ACTIVE ชวนวิ่งมาราธอนรายได้นำไปช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร
    โสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ กล่าวว่า โครงการ GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานคร บริษัทและองค์กรเอกชน ต่างๆ ในย่าน CBD จัดร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรณรงค์ให้ผู้ที่อาศัยในชุมชนได้มีส่วนในการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม และชุมชน ด้วยกัน โดยเริ่มจากพื้นที่ที่เราอยู่ คือย่านสาทร ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจหลักของกรุงเทพและของประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการในย่านสาทรและพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้โครงการประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สำหรับในปีนี้เราจึงขยายกิจกรรมไปยังอาคารในกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ของ ทีซีซี  อาทิ อาคารแอทธินี ทาวเวอร์อาคาร 208 วายเลส โร้ด, อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ และอาคารพลับพลาไชย เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับโครงการ “GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2016”  ซึ่งจะประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักได้แก่ 1) Empire Tower We Run 2016 with Virgin Active 2) Sathorn District Charity Christmas Tree 3) Book A Round & Pun Fun
    สำหรับกิจกรรมแรก EMPIRE TOWER WE RUN 2016 WITH VIRGIN ACTIVE เป็นกิจกรรมวิ่งมาราธอนภายใต้แนวคิด “Charge & Share : เติมเต็มความฝัน แบ่งปันความสุขในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ซึ่งมีจุดเด่นที่การวิ่งแบบ One Cup โดยรณรงค์ให้นักวิ่งนำแก้วมาเติมน้ำตลอดเส้นทางวิ่งแทนการใช้แก้วแบบใช้แล้วทิ้ง เพื่อปลูกจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการลดมลภาวะและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังเป็นการสร้างสีสันและความสามัคคีให้แก่นักวิ่งที่มาร่วมงาน โดยตั้งเป้า  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 5,000 คน นอกจากนี้เรายังได้จัดแคมเปญพิเศษ ทุกก้าวเราให้ โดยเชิญชวนให้ผู้สนใจร่วมกิจกรรมโพสต์โชว์ระยะทางการวิ่งของคุณในโซเชียลมีเดีย พร้อมใส่  #ทุกก้าวเราให้  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.59 ทางโครงการจะร่วมบริจาค 1 บาทในทุกกิโลเมตร โดยตั้งเป้าตลอดโครงการหนึ่งแสนกิโลเมตร  กิจกรรมที่สอง Sathorn District Charity Christmas Tree”  เป็นกิจกรรมที่นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมวิ่งมาราธอนไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาต่างๆ มาประดับตกแต่งต้นคริสต์มาส พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมแบ่งปันให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในช่วงเทศกาลแห่งความสุข สำหรับกิจกรรมสุดท้ายคือ  Book A Round & Pun Fun ร่วมส่งมอบอุปกรณ์กีฬา หนังสือเรียนทั้งหมดให้กับโรงเรียนและมูลนิธิต่างๆ อาทิ  มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ มูลนิธิอะมี-รุลมุอ์มินีน มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดล เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
    ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.empiretowerwerun.com