ADS


Breaking News

เจนเนอราลี่ จับมือ อพวช. จัดกิจกรรม “Gift for Giving”

เปิดโลกวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส
     เพราะความรู้มิได้จำกัดอยู่แค่ในตำราเรียนเสมอไป เพื่อสร้างเสริมความรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กและเยาวชน กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ประเทศไทย และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรม Gift for Giving หวังกระตุ้นให้อนาคตของชาติมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน    
นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  กล่าวถึงการลงนามบันทึกความร่วมมือกับ อพวช. ในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องมาจากคุณค่าขององค์กร ในฐานะที่เจนเนอราลี่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย (Live the Community) จึงให้ความสำคัญกับการปกป้องดูแลชุมชนและสังคมที่เปรียบเสมือนบ้านของเรา โดยสนับสนุนให้ทุกองค์ประกอบในสังคมมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
เพื่อส่งเสริมอนาคตของชาติกลุ่มนี้ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าและพึ่งพาตนเองได้ในสังคม เจนเนอราลี่จึงร่วมกับ อพวช. จัดกิจกรรม Gift for Giving เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยเจนเนอราลี่พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ และค่าอาหารทั้งหมด เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ในโลกวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่   
ด้านนายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปี 2559 ถือเป็นปีแรกที่เจนเนอราลี่เริ่มจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อตอบแทนสังคมไทย โดยวางแผน ระยะเวลาดำเนินโครงการถึงต้นปี 2561 ขณะเดียวกัน กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแบรนด์ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘GeneraliProtect Your Love’ หรือ ‘เจนเนอราลี่ ประกันความรักคุณ’ อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงความตั้งใจของเจนเนอราลี่ที่พร้อมปกป้องดูแลและคุ้มครองความรักทุกรูปแบบ ดังเช่นกิจกรรม Gift for Giving ที่เจนเนอราลี่ ประกันความรักต่อสังคม  เสมือนพ่อแม่ที่มีความรักและอยากสร้างอนาคตที่สดสดให้กับลูก ๆ นั่นเอง
     “กิจกรรม Gift for Giving เป็นการส่ง ‘ความสุข’ และ ‘ความรู้’ ให้กับเด็กและเยาวชน ทางเจนเนอราลี่รู้สึกประทับใจอย่างมากที่ได้ร่วมมือกับ อวพช. จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ถือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ที่น่าสนใจ มีสิ่งแปลกใหม่ให้เรียนรู้มากมาย ควรสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เป็นอย่างยิ่ง เราเชื่อมั่นว่าเมื่อเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง เขาจะนำความรู้ไปช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป”
    ด้าน นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวเสริมว่าปัจจุบัน อพวช. มีแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 4 แห่งด้วยกัน ได้แก่ จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ตั้งอยู่ ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี และพิพิธภัณฑ์อีก 3 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่เทคโนธานี คลอง 5 ปทุมธานี ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตึกทรงลูกเต๋า พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์ไอที พิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แห่ง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าชมราว 600,000 คนต่อปีต่อ 1 พิพิธภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
    สำหรับแผนการดำเนินงานของ อพวช. ในปีนี้ ภายหลังได้รับงบประมาณจากภาครัฐจำนวน 1,800 ล้านบาท มีการวางแผนจะจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เพิ่มเติม ได้แก่ ‘พิพิธภัณฑ์พระราม 9เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศน์วิทยา โดยจะเปิดให้บริการประมาณปี 2562 นอกจากนี้ ยังเตรียมเสนอของบประมาณอีก 2,000 ล้านบาท เพื่อสร้าง ‘พิพิธภัณฑ์นวัตกรรม’ บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ ตามแผนขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ทั้งยังสอดคล้องกับระบบการพัฒนาประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้าด้วย
        ส่วนกิจกรรมเข้าค่ายระยะสั้น 1 วัน (Day Camp) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ประเทศไทย นายสาครรับรองว่าเด็กและเยาวชนจะได้กินอิ่ม และมีโอกาสได้เรียนรู้อย่างครบถ้วน โดยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แต่ละแห่งเน้นให้ความรู้ภายใต้ธีมที่แตกต่างกันไป เช่น จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เน้นนำเสนอเรื่องราวของชีววิทยาและวงจรชีวิต ไฮไลท์ที่สำคัญคือ โซน Dialog in the Dark หรือนิทรรศการในความมืด ซึ่งผู้เข้าชมจะมองไม่เห็นอะไรบนพื้นที่จัดแสดงที่ไร้แสงสว่าง โดยจะมีผู้พิการทางสายตาเป็นผู้นำพาเข้าชม 
    นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวทิ้งท้ายว่า นับเป็นเรื่องที่ดีที่ทางเจนเนอราลี่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลมีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น ที่ผ่านมา อพวช. ดูแลเด็กและเยาวชนไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคนต่อปี ทั้งที่เด็กและเยาวชนไทยมีจำนวนมากถึง 10 ล้านคน เจนเนอราลี่ถือเป็นพันธมิตรใหม่ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และเล็งเห็นประโยชน์ที่เยาวชนจะนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับทาง อพวช. ที่ต้องการเห็นสังคมไทยนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป