ADS


Breaking News

‘เจนเนอราลี่’ จับมือ อพวช.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     นายบัณฑิต  เจียมอนุกูลกิจ (ที่ 2 จากซ้าย)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ประจำประเทศไทย บมจ.เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)  นายกรกฤต  คำเรืองฤทธิ์ (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) นายสาคร  ชนะไพฑูรย์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการรักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อพวช.) นางกรรณิการ์ เฉิน (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อพวช.)


     นายบัณฑิต  เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ประจำประเทศไทย บมจ.เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) นำทีมคณะผู้บริหาร ร่วมมือกับ นายสาคร  ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการรักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อพวช.) และ นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อพวช.)  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกตำราเรียน ให้แก่เด็กและเยาวชน ที่ด้อยโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีเด็กๆให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารจัตุรัสวิทยาศาสตร์ จัตุรัสจามจุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้