ADS


Breaking News

FN ประเดิมโรดโชว์ จ.ชลบุรี

โรดโชว์ : นายปรีชา ส่งวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด(มหาชน) หรือ FN ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าประเภท เอ๊าท์เลท ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ในบ้าน ร่วมกับ นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่1จากขวา) ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่3จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร เมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนางกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ (ที่4จากขวา) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น เพื่อนำเสนอข้อมูล FN แก่นักลงทุนและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้ 
นายปรีชา ส่งวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด(มหาชน) หรือ FN
นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด(มหาชน) หรือ FN