ADS


Breaking News

FN โรดโชว์ จ.อุบลราชธานี


     โรดโชว์ : นายปรีชา ส่งวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร (ที่4จากขวา) นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด(มหาชน) หรือ FN ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าประเภท เอ๊าท์เลท ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ในบ้าน ร่วมกับ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่2จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร เมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนางกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น เพื่อนำเสนอข้อมูล FN แก่นักลงทุนและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ณ โรงแรม สุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเร็วๆนี้