ADS


Breaking News

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง ‘เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท’ ขาย IPO 250 ล้านหุ้น ลงกระดานเทรด SET

ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง ‘‘เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท’’ เสนอขายไอพีโอ 250 ล้านหุ้น   ลงสนามเทรด SET ลุยให้ข้อมูลนักลงทุน ทั่วประเทศ


นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งไฟลิ่งของบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย FN มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 375 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 750 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท เป็นอีกหนึ่งบริษัทฯ ที่มีความน่าสนใจ เพราะมีโอกาสในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตด้วยความโดดเด่นที่มีสินค้าที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งครอบครัว รวมถึงแผนการขยายสาขาหลังจากการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลังจากนี้ FN จะเดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลกับนักลงทุน ทั่วประเทศ ซึ่งเราคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน นายสมศักดิ์กล่าว
     นายปรีชา ส่งวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าประเภท เอ๊าท์เลทภายใต้ชื่อ เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลทซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ประเภทเสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ภายในบ้าน ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท และตราสินค้าอื่นๆ ที่เป็น International Brand โดยปัจจุบันบริษัทมีเอ๊าท์เลททั้งสิ้น 7 สาขา ได้แก่ เพชรบุรี กาญจนบุรี พัทยา ปากช่อง สิงห์บุรี หัวหิน และสาขาศรีราชา นอกจากนี้บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เซฟ นาว จำกัด (SN) ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้า และเครื่องใช้ในบ้านในลักษณะค้าปลีก ในรูปแบบห้างสรรพสินค้า โดยถือเป็นแบรนด์รอง หรือ Fighting Brand ของบริษัทซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับล่าง ซึ่งแตกต่างจาก FN ทั้งนี้ปัจจุบันมีร้าน SAVE NOW หนึ่งแห่งที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เกือบ 20 ปีที่ผ่านมาของ FN เราตั้งใจที่จะนำธุรกิจสู่มาตรฐานสากล เราต้องการสร้างความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งบริษัทเสาะหา และคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะจากทั่วโลก เพื่อนำมาวางจำหน่ายเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้านายปรีชากล่าว
นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN กล่าวว่า บริษัทฯมีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่ม 4 สาขาภายในปี 2561 โดย 1 ใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาอยุธยา ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ซึ่งบริษัทใช้แหล่งเงินจากกระแสเงินสดภายในกิจการเป็นหลัก สำหรับอีก3 สาขา ที่เหลือมีแผนจะเปิดภายในปี 2561 ซึ่งแหล่งเงินที่ใช้ในการลงทุนจะมาจากเงินระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนต่อสาขาประมาณ 120 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปใช้ปรับปรุงสาขาที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้ง 7 สาขา ผ่านการปรับรูปแบบสาขาให้เป็นรูปแบบเดียวกันกับสาขาใหม่ที่กำลังจะเปิดในอนาคต ที่จะมีความทันสมัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้าของลูกค้าให้มากขึ้น โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณในการปรับปรุงต่อสาขาประมาณ 7 ล้านบาท
เรามีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับ และมาตรฐานองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นสากล และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารงานของทีมผู้บริหาร และด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารธุรกิจให้เติบโตได้ในอนาคต รวมถึงการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินที่ จะช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ ดำเนินไปตามกรอบเวลาที่วางไว้นายเบญจ์เยี่ยมกล่าว
     ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายเท่ากับ 1,102.20 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 146.43 ล้านบาท ในขณะที่ผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนปี 2559 บริษัทฯมีรายได้จากการจำหน่ายเท่ากับ 525.79 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 68.95 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของรายได้จากการจำหน่าย