ADS


Breaking News

ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ชวน ตือ-สมบัษร และ บก.ชื่อดัง ฟอร์ด-กุลวิทย์ ลุยโครงการใหม่ ดอยตุง แอนด์ เฟรนด์ส

     ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ขยันคิดโปรเจกต์พัฒนาโครงการฯ ต่อเนื่อง ล่าสุด ชวน ตือ-สมบัษร ถิระสาโรช และ บก.ชื่อดัง ฟอร์ด-กุลวิทย์ เลาสุขศรี ลุยโครงการใหม่ ดอยตุง แอนด์ เฟรนด์ส ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม ระหว่าง “ดอยตุง” และ “นักสร้างสรรค์” ส่งเสริมการ “ปลูกคน” ให้พึ่งพาตนเองได้ ตามพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
     เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่