ADS


Breaking News

เชค พอยต์ จับมือเอ็มเฟค จัดกิจกรรมทางสังคมบริจาคเงินให้ 3 มูลนิธิ

บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนและคืนช้างสู่ธรรมชาติ
บริษัท เชค พอยต์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีส์ จำกัด  ร่วมกับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็มเฟค (MFEC)  จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “Check Point & MFEC Charity Golf” เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพาร์ทเนอร์ และลูกค้า  พร้อมทั้งร่วมจัดกิจกรรมดีๆ ให้กับสังคมด้วยการบริจาคเงินให้  3 มูลนิธิ คือ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ จำนวน 50,000 บาท, มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) จำนวน 50,000 บาท และมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ  จำนวน  50,000 บาท  ณ สนามกอล์ฟอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
ในภาพ -นายคอลลิน เพนแมน ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค  บริษัท เชค พอยต์ ซอฟตแวร์  เทคโนโลยีส์ อิงค์ (ที่ 8 จากซ้าย) นายดิเรค ตัน ผู้จัดการประจำภูมิภาค (ที่ 4 จากซ้าย) บริษัท เชค พอยต์   ซอฟตแวร์  เทคโนโลยีส์ อิงค์ นายนฤนารถ ใจกว้าง ผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำประเทศไทย บริษัท  เชค พอยต์  ซอฟตแวร์  เทคโนโลยีส์ จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) และนายก่อกนก พัฒนเมธาวรกุล ผู้อำนวยการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็มเฟค (ที่ 6 จากซ้าย), นางสาวเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ (ที่ 2 จากซ้าย)นางทัศนีย์ รัตนะ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สาขากรุงเทพมหานคร (ที่ 3 จากซ้าย) และนายฉัตรพงศ์ ดีพา ผู้จัดการมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ที่ 7 จากซ้าย)