ADS


Breaking News

บริษัท แม็ค บรูคส์ เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย จำกัด ขอเชิญชมงานแสดงสินค้านานาชาติ CCE South East Asia – Thailand 2016

ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2559
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
     บริษัท แม็ค บรูคส์ เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย จำกัด  ขอเชิญนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไปเข้าชม งาน CCE South East Asia - Thailand 2016 งานแสดงสินค้านานาชาติและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกและการพับกล่องชั้นนำของโลก โดยมีการรวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นสายของการผลิตถึงปลายทางของการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกจากผู้ผลิตระดับแนวหน้ากว่า 80 รายของโลก ที่จะนำเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ และ เทคโนโลยี มาสาธิตจริงในงานครั้งนี้ และงานแสดงสินค้านานาชาติ CCE South East Asia – Thailand 2016 ยังเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะเปิดโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ และ ตัวแทนจำหน่ายของสายงานการผลิตได้มีโอกาสเจรจาการค้า ตลอดจนการเจรจาจับคู่ต่อยอดทางธุรกิจ และยังมีการจัดการสัมมนา การบรรยายหัวข้อต่างๆ รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน โดยชูแนวคิดหลัก BUILDING BETTER BOARD และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังได้ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
      งานแสดงสินค้านานาชาติ  CCE South East Asia – Thailand 2016 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2559 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00น. เฉพาะวันที่ 23 กันยายน 2559 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา