ADS


Breaking News

กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับแฟชั่นไทยพัฒนานักออกแบบ Innoneering designers ยุคใหม่

เพิ่มมูลค่าจากรับจ้างผลิตสู่ธุรกิจสร้างสรรค์ด้วยการออกแบบเตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่เอเซีย
22 ส.ค.59 กรุงเทพมหานคร - กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดงานประชุมนานาชาติด้านการออกแบบแฟชั่น “International Fashion C0-Design : Ride the Power of Asia” ภายใต้กิจกรรมสร้างนักออกแบบ Innoneering designers ยุคใหม่ ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ ตั้งแต่กลุ่ม เอสเอ็มอี แฟชั่นแบรนด์ ไลฟ์สไตล์แบรนด์ ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าดีไซน์ ที่มีมูลค่าสูงขึ้น สามารถแข่งขันในตลาดงานดีไซน์ระดับโลก โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งภายในงานมีการถ่ายทอดความรู้โดยผู้ทรงอิทธิพลและนักออกแบบชื่อดังทั้งในประเทศและระดับโลก รวมทั้งนักออกแบบชั้นนำของไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบแฟชั่น ผู้ประกอบการ และบุคลากรสายงานต่างๆในวงการการออกแบบ ในการพัฒนาธุรกิจต่อไป
โดยในงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา  สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “นโยบายด้านการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมของไทย” นำร่องพัฒนาภาคการผลิตอุตสาหกรรมแฟชั่น ทั้งสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ ให้ปรับแนวคิดจากการรับจ้างผลิตสู่ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยการออกแบบ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ไปเป็นการเพิ่มมูลค่า (High Value) ให้นักออกแบบไทยเตรียมพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนสู่เวทีระดับเอเชีย ผ่านกิจกรรมการสร้างนักออกแบบ Innoneering designers ยุคใหม่ ที่มาจากการผสมผสานแนวคิด *Design *Innovation *Engineering* เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกแบบยุคใหม่ของไทยให้โดดเด่นและแข่งขันเชิงธุรกิจในตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิ
“วันนี้ประเทศไทยมีทิศทางชัดเจนในการก้าวสู่ “Thailand 4.0”ที่จะสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 โดยอาศัยความได้เปรียบของประเทศไทยที่มี "ความหลากหลายเชิงชีวภาพ" (Bio-Diversity) และ "ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม" (Cultural Diversity) มาสร้างสินค้าที่เป็นนวัตกรรม (Innovation) ไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) เช่นที่ผ่านมา ซึ่งอุตสาหกรรมแฟชั่น เป็นการผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับเทคโนโลยี ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไทยและอาเซียนอยู่แล้ว เพียงเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยอาศัยกลไกในการพัฒนาที่มุ่งเน้นความร่วมมือกันในหลายมิติ ทั้งภาคการผลิตกับภาคบริการออกแบบ ด้านความคิดสร้างสรรค์กับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์  ความร่วมมือในระดับนานาชาติและการเป็นหุ้นส่วนกันในระดับภูมิภาคอาเชียน เหล่านี้ให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบจนเกิดเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีศักยภาพและเสถียรภาพได้ ซึ่งในภาพใหญ่ก็ถือได้ว่าจะเป็นก้าวสำคัญ ในการยกระดับให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Hub of ASEAN Industrial Design)” ดร.อรรชกากล่าว
“การจัดงาน International Fashion Co-Design ภายใต้แนวคิด Ride the Power of ASIA จึงเป็นการรวมพลครั้งใหญ่ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตกับธุรกิจความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเร่งกระแสการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมสู่การออกแบบ ด้วยการผสานแนวคิดการพัฒนาร่วมกันตลอด supply chain โดยจะแบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 1.International Symposium 2.Co-Design Workshop 3.Creatives-meet-Investor 4.Design Supporter Exhibition ให้ผู้ที่ร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ดังนั้น โครงการนำร่องนี้จึงเป็นช่องทางลัดที่สร้างประโยชน์มหาศาลต่อทั้งฟากของนักออกแบบไทยและผู้ประกอบการ ที่จะได้เปิดมุมมอง เข้าถึง และรับการถ่ายทอดเทคนิคการยกระดับแบรนด์ไทยสู่แบรนด์สากล ด้วยรูปแบบธุรกิจแบบใหม่ ที่ผสานความร่วมมือแบบ ร่วมคิด ร่วมทำภายใต้กิจกรรม Co-Design, Co-Branding, Cross Industry และ Cross Culture ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจแฟชั่นแล้ว จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการพบปะบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งนักออกแบบ และนักธุรกิจที่หลากหลายทั้งแฟชั่น เครื่องหนัง อัญมณี เพื่อได้เจรจาธุรกิจในกิจกรรมพิเศษ Creative Meets Investor อีกด้วยเช่นกัน”
โดยตลอดงานนอกเหนือจากการเจรจาพบปะกันระหว่างนักออกแบบและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการงานดีไซน์แล้ว จะมีการบรรยายพิเศษและร่วมกิจกรรม Workshop จากผู้ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่นระดับแนวหน้าของทั่วโลก อาทิ ไซมอน คอลลินส์ผู้อำนวยการสถาบันการออกแบบพาร์สันส์นิวยอร์ค หัวข้อ “Multi-Culture Co-create : The Campaign Against Bad Design , ออเนลล่า บิคนามี ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอินเตอร์คัลเลอร์ อิตาลี หัวข้อ Global Supply Chain Co-Design: from material to product to retail , คริสติน่า โมรอซซิ ผู้เชี่ยวชาญจาก IstitutoMarangoni อิตาลี หัวข้อ Design Management System : Multidiciplinary enabling creative success , เจน เอสติเวคูเรจาก IFM-InstitutFrancais de la Mode ฝรั่งเศส , อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) หัวข้อ Design Infrastructure  ทั้งยังมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง Co-Branding จากเหล่านักออกแบบไทย อาทิ พลพัฒน์ อัศวะประภา (ASAVA) ,ไกรภพ แพ่งสภา Cotton USA , ถาวร กนกวลีวงศ์ (Bluepin Intertrade) เป็นต้นและในหัวข้อเรื่อง Co-Create ความร่วมมือระหว่างมาเลเซียและไทย โดยแฟชั่นดีไซเนอร์ดังจากมาเลเซีย อีริค ชุง และวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข เจ้าของแบรนด์กูตูร์ชื่อดัง Wisharawish และ ศักดิ์จิระ เวียงเก่า นักออกแบบและผู้ก่อตั้งบายศรี ครีเอชั่น ที่เชี่ยวชาญทั้งงานออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และงานผ้าสำหรับการตกแต่งบ้าน
การจัดงานประชุมนานาชาติ International Fashion Co-Design: Ride the Power of Asia ครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสดีสำหรับนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยที่ได้เปิดมุมมองใหม่และรับคำปรึกษาแนะนำจากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนและบริการด้านออกแบบครบวงจร เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่อุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบไทยในอนาคต ถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันขับเคลื่อนทั้งระบบให้นโยบายที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวของภาครัฐเกิดเป็นผลสำเร็จ และยั่งยืน
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Call Center โทร 093-2636111 หรือ เฟสบุ๊กแฟนเพจ International Fashion Co-Design หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.thaitextile.org