ADS


Breaking News

สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) พร้อมขายหุ้น IPO


 • เปิดให้จองซื้อหุ้นวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558
 • ราคาเสนอขาย 9.00 บาทต่อหุ้น
 • กำหนดการบรรยายสรุปข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ และชลบุรี วันที่ 12, 13, 16 และ 17 พฤศจิกายน 2558 ตามลำดับ

     กรุงเทพฯ – 11 พฤศจิกายน 2558 – บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC หนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชั้นนำของประเทศไทย ประกาศแผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือไอพีโอ จำนวนไม่เกิน 1,735,315,500 หุ้น นับเป็นการเสนอขายหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดในกลุ่มพลังงานของไทยในช่วง 9  ปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 345,018,900 หุ้น หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ซึ่งเสนอขายโดย บมจ. ปตท. จำนวนไม่เกิน 1,390,296,600 หุ้น และจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 173,531,400 หุ้น
     นายวิลเลียม ลูอีส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC กล่าวว่า “ไอพีโอครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวไทยได้ร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทปิโตรเลียมชั้นนำแห่งหนึ่งของไทย ด้วยวัฒนธรรมองค์กรแบบ “ครอบครัวเดียวกัน” ซึ่งส่งผลให้เรามีมาตรฐานความปลอดภัยเป็นเลิศ ความเชื่อถือได้อย่างสูงในการผลิต และการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลประกอบการที่ดี เราจึงเชื่อมั่นว่าการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว SPRC คือโอกาสทางการลงทุนที่มีพื้นฐานอันแข็งแกร่งในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น”  
    SPRC คือหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันชั้นนำของไทย มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ 165,000 บาร์เรลต่อวัน  คิดเป็นกำลังการผลิตร้อยละ 13 ของกำลังการกลั่นน้ำมันดิบทั้งหมดของประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิตที่เน้นการผลิตน้ำมันเบนซิน ทำให้ SPRC สามารถผลิตน้ำมันเบนซินในปริมาณเกือบหนึ่งในสามของความต้องการใช้ภายในประเทศ
     การจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทน - ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นในราคา 9.00 บาทต่อหุ้น  โดยการจัดสรรหุ้นเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
     การจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อยทั่วไป - ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นในราคา 9.00 บาทต่อหุ้น การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อจะใช้วิธีสุ่มคัดเลือกด้วยระบบของบริษัทเซ็ทเทรด ดอทคอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะประกาศรายชื่อผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรที่เว็บไซต์ www.settrade.com และเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ภายในเวลา 12:00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2558
     ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือขี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญและใบจองซื้อ ตลอดจนส่งใบจองซื้อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
     เป็นที่คาดหมายว่าหุ้นของ SPRC จะมีการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคม 2558 นี้ ภายใต้หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใช้สัญลักษณ์ในการซื้อขายว่า “SPRC”
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของ SPRC
 • ผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ทีมผู้บริหารล้วนมีประสบการณ์อย่างสูงในอุตสาหกรรมพลังงาน บุคลากรมีความทุ่มเท มีประสิทธิภาพ และมุ่งสร้างมาตรฐานความเป็นเลิศในการดำเนินงาน    
 • การมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน นำไปสู่ศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ - วัฒนธรรม ครอบครัวเดียวกันของ SPRC นำไปสู่การสร้างผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความเชื่อถือได้อย่างสูงในการผลิตและการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ SPRC ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาโรงกลั่นเพื่อผลตอบแทนทางการเงินที่ดีเลิศ
 • ความเชื่อถือได้และความคล่องตัวของโรงกลั่นน้ำมัน SPRC ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและนำไปสู่ผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง - โรงกลั่นน้ำมัน SPRC ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของลำดับกลุ่มที่หนึ่งจากจำนวนโรงกลั่นน้ำมันทั้งหมดกว่า 90 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและคาบสมุทรอินเดีย ในด้านการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Utilization) และความพร้อมของหน่วยการผลิต ซึ่งส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้
 • ความได้เปรียบของสถานที่ตั้ง ซึ่งมีความคล่องตัวในการเติบโตในอนาคต - สถานที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยสามารถเข้าถึงท่าเรือน้ำลึก เครือข่ายถนน และแนวท่อส่งผลิตภัณฑ์ การมีที่ตั้งอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกหลักในการขนส่ง และลูกค้ารายใหญ่หลายราย
 • ความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ  - SPRC จำหน่ายผลิตภัณฑ์กว่าร้อยละ 90 ที่ผลิตได้ให้แก่เชฟรอนและ บมจ. ปตท. ภายใต้สัญญาระยะยาว และจำหน่ายส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 ให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านปิโตรเคมีชั้นนำทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค
 • ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเชฟรอนในฐานะผู้ถือหุ้นหลัก - ทำให้ SPRC ได้รับประโยชน์จากการที่เชฟรอนสามารถจัดหาน้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่นๆ ให้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ผลิตโดยโรงกลั่นน้ำมัน SPRC ตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนในด้านความเชี่ยวชาญ และการเข้าถึงเทคโนโลยีของเชฟรอน
 • ความมีวินัยทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำ และความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตด้วยการลงทุนอย่างมีวินัย - SPRC มีหนี้สินในระดับต่ำ จึงสามารถรับมือกับภาวะวิกฤตด้านราคาน้ำมันในระยะสั้นได้ รวมทั้งเอื้อประโยชน์ในการวางแผนขยายกิจการในอนาคต
การบรรยายสรุปข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ
ก่อนการเปิดจองซื้อหุ้น SPRC จะจัดให้มีการบรรยายสรุปข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในกรุงเทพ ฯ และ 4 จังหวัดใหญ่ทั่วประเทศ ตามกำหนดการดังต่อไปนี้
 • เชียงใหม่ – วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ เวลา 11:30 14:00 น.
 • ขอนแก่น - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด เวลา 11:30 14:00 น.
 • หาดใหญ่ - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า เวลา 11:30 14:00 น.
 • ชลบุรี - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่เดอะไทด์ รีสอร์ท เวลา 11:30 14:00 น.
 
คำเตือน
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว และจะกระทำโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน  
 • บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.”) เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในวันและเวลาทำการของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือทาง http://www.sec.or.th
 • เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ จะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่หลักทรัพย์นั้นจดทะเบียนหรือเป็นไปตามข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) SPRC ไม่ได้มีแผนที่จะดำเนินการจดทะเบียนการเสนอขายไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา อนึ่ง การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องกระทำด้วยวิธีการส่งหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการระบุข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และผู้บริหารของผู้ออกหลักทรัพย์ รวมถึงงบการเงิน ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายสำเนาของเอกสารฉบับนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือส่งสำเนาของเอกสารฉบับนี้ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การเผยแพร่หรือแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ในบางประเทศอาจเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่สำหรับการเผยแพร่หรือแจกจ่ายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น หรือออสเตรเลีย และข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา  แคนาดา ญี่ปุ่น หรือออสเตรเลีย
 
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด(มหาชน)
STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED
เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป และผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ
โดย บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 345,018,900 หุ้น
และจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 173,531,400 หุ้น
โดยผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 1,390,296,600 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.92 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 9.00 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ
สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย และบุคคลทั่วไป: วันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
สำหรับนักลงทนุสถาบัน: วันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนันซ่า จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
วันแรกที่เปิดเผยหรือนำร่างหนังสือชี้ชวนฉบบันี้ออกเผยแพร่: วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการมูลการเสนอขายหลกทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน: วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรพัย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: วันที่ [•] พ.ศ. 2558

     ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหลักทรัพย์”) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“บมจ. ปตท.”) จะให้สิทธิผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย) ซื้อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่ายเป็นจำนวนไม่เกิน 86,765,631 หุ้น และ 86,765,769 หุ้น ตามลำดับ (ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินเต็มจำนวน ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะต้องใช้สิทธิซื้อหุ้นจากผู้ออกหลักทรัพย์และ บมจ. ปตท. ในจำนวนที่เท่ากัน) เพื่อให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถจัดหาหุ้นเพื่อส่งมอบคืนผู้ให้ยืมหุ้นเพื่อการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนได้ และการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้มีความต้องการซื้อหลักทรัพย์มากขึ้น เมื่อราคาหลักทรัพย์ต่ำกว่าราคาเสนอขาย และหากราคาหลักทรัพย์สูงกว่าราคาเสนอขายอาจจะมีปริมาณหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาซื้อขายได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ให้ยืมหุ้นเพื่อการจัดสรรหุ้นส่วนเกินสามารถเรียกให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินส่งมอบหุ้นที่ให้ยืมได้ภายในระยะเวลาห้าวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ มีการส่งมอบหุ้นคืน ซึ่งอาจเป็นเวลาใด ๆ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันแรกที่หุ้นของผู้ออกหลักทรัพย์เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้ อันจะเป็นผล ให้ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นเพื่อส่งมอบคืนของผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินโดยการซื้อหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจสิ้นสุดก่อนระยะเวลา 30 วัน หรืออาจไม่มีการดำเนินการ รักษาระดับราคา (stabilization) หากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินมีหน้าที่ต้องส่งมอบคืนหุ้นให้แก่ผู้ให้ยืมหุ้นก่อนวันที่หุ้นของผู้ออกหลักทรัพย์เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือ ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การ รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือ เจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ ขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เอกสารฉบับนี้มิใช่หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษา ข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ปรากฏในร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ดังนั้น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว และจะกระทำโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในเวลาทำการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือทาง http://www.sec.or.th