ADS


Breaking News

พีอีเอ จับมือ นีโอ เปิดเกมรุก 19 พฤศจิกายน พร้อมจัด EcoLightTech Asia, SolarTechและ C-Tech 2015

     นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว (ที่สามจากขวา) ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล (แรกซ้าย) กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท เอ็น.ซี.ซี. ดร. ดุสิต เครืองาม (ที่สองจากขวา) นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และนายอุทิศ จันทร์เจนจบ (แรกขวา) นายกสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia, Solar-Tech และ C-Tech 2015 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ พีอีเอ ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอและ สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย ประกาศศักยภาพไทยศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน พร้อมจัดใหญ่ 3 งาน PEA presents EcoLightTech Asia, Solar-Tech และ C-Tech 2015 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายนพ.ศ. 2558ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการ”
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท เอ็น.ซี.ซี. ดร. ดุสิต เครืองาม นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ  และนายอุทิศ จันทร์เจนจบ นายกสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia, Solar-Tech และ C-Tech 2015 พร้อมจัดแสดงตัวอย่างนวัตกรรมประหยัดพลังงานล่าสุดจากผู้ประกอบการชั้นนำที่เข้าร่วมงาน อาทิ กลุ่ม Smart lighting หลอดไฟปลูกพืชเร่งโต  หลอดไฟเปลี่ยนสีอัจฉริยะ เปลี่ยนได้ถึง 16 ล้านสี หลอดไฟเต้นระบำเปลี่ยนสีตามจังหวะเพลง หลอดไฟพันธุ์อึดปรับแสงและอายุใช้งานนานขึ้น กลุ่มเซลล์แสงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์รุ่นใหม่ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าเดิม ปลอดภัย และสามารถติดตั้งได้ทุกจุดแม้ในมุมที่ถูกแสงบัง กลุ่มเครื่องปรับอากาศ สุดยอดเทคโนโลยีแบบไร้น้ำมันหล่อลื่น ลดแรงเสียดทาน ไร้ปัญหาปนเปื้อน เป็นต้น  ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า บทบาทของพีอีเอ ณ ปัจจุบัน นอกจากการจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการผลักดันแนวคิดดังกล่าว นั่นคือ การจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia อย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 3 ในปีนี้สอดคล้องกับแนวทางระดับสากล องค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแห่งแสงสว่างและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ หรือ International Year of Light and Light-Based Technologies เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีด้านแสงสว่างสำหรับการดำรงชีวิตปัจจุบันและอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อมและโลก ขณะเดียวกัน ก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจด้านการประหยัดพลังงานแบบครบองค์รวม ก่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมของไทย อันเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ พีอีเอ ตั้งเป้าหมายใช้งานนี้ เป็นต้นแบบการจัดงานระดับภูมิภาค พร้อมประกาศศักยภาพประเทศไทย เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ผลักดันอุตสาหกรรมไทยแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในเดือนธันวาคมนี้


นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท เอ็น.ซี.ซี. กล่าวว่า ในปีนี้ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ในฐานะผู้บริหารจัดงาน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการทั่วโลกสนใจเข้าร่วมแสดงงานเต็มพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 5,000 ราย อาทิ เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฝรั่งเศส และไทย รวมทั้งจะสามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายได้มากถึง 200 ล้านบาท โดยแนวคิดการจัดงานในปีนี้ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการ” เกิดขึ้นจากความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการประหยัดพลังงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจากแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็นในการผลิต และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ


PEA presents EcoLightTech Asia 2015 จะจัดขึ้นพร้อมกับ 2 งานใหม่ ได้แก่ C-Tech 2015 เป็นงานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการด้านระบบทำความเย็น เครื่องแช่เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ที่เน้นการประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและ SolarTech 2015 เป็นงานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ บริการ และการให้คำปรึกษาด้านพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม เป็นเวทีใหญ่สำหรับผู้ผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องมือเพื่อการผลิตจากผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลก จึงนับได้ว่าทั้งสามงานนี้ จะเป็นการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานอย่างครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการให้สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคต


สำหรับไฮไลท์ที่น่าสนใจภายในงาน ได้แก่ Energy-Saving Showcaseเป็นพื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีประหยังพลังงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางหรือตัวอย่างให้แก่ผู้สนใจนำไปประยุกต์ปรับใช้จริง ควบคู่ไปกับการจัดงานสัมมนาเชิงเทคนิคด้านการประหยัดพลังงานกว่า 10 หัวข้อที่น่าสนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และคลินิกประหยัดพลังงาน ศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจที่ต้องการประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั้งในระบบอุตสาหกรรมและครัวเรือน


ดร. ดุสิต เครืองาม นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยกล่าวเสริมว่า การร่วมจัดงาน SolarTech 2015 ระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยและนีโอเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการรายใหม่ นักธุรกิจ ที่ต้องการศึกษาและเริ่มดำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ได้มาเจรจาการค้ากับผู้ผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรงขณะเดียวกัน ผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายที่ต้องการขยายตลาด ก็สามารถมาแนะนำผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีของเซลล์แสงอาทิตย์ ไปยังกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้ง เป้าหมายสำคัญการจัดงานนี้ ต้องการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะด้านพลังงานนำไปสู่การสร้างกำไรและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน


นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ในปี 2558 ทีเส็บได้เปิดตัวโครงการ ASEAN Rising Trade Show กับแนวคิด Think Big, Go Beyond ซึ่งเป็นแคมเปญส่งเสริมความแข็งแกร่งของประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติของภูมิภาค อาเซียน ส่งเสริมให้มีการยกระดับคุณภาพของงานแสดงสินค้าของไทยและผลักดันให้ธุรกิจการแสดงสินค้าเป็น ตัวขับเคลื่อนสำคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ โครงการ ASEAN Rising Trade Show (ART) ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์การให้การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อกระตุ้นงานด้านตลาดต่างประเทศ ผลักดันให้ผู้ประกอบการ ผู้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติเร่งพัฒนาคุณภาพและกิจกรรมการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้สามารถดึงดูดผู้เข้าชมงาน และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมากขึ้น โครงการ ASEAN Rising Trade Show มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 โดยงานแสดงสินค้านานาชาติที่ผ่านการคัดเลือก ต้องเป็นงานแสดงสินค้าซึ่งมีแนวคิดด้านการตลาด ในเชิงสร้างสรรค์ พร้อมส่งเสริมธุรกิจอย่างยั่งยืน มีศักยภาพในการดึงดูดผู้ประกอบการจากประเทศสมาชิกอาเซียน มาร่วมแสดงสินค้า และสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจการแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย ทั้งนี้ PEA presents EcoLightTech Asia 2015 ก็เป็นหนึ่งในงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมทั้ง 3 งานได้ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ห้องเพลนารี ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.ecolight-tech.com www.solartech-asia.com และ www.chillertech-asia.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 203-4261-62