ADS


Breaking News

พีดีเฮ้าส์ ร่วมใจจัดกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมครั้งที่ 12

เมื่อเร็วๆ นี้  นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำทีมผู้บริหาร แฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ พันธมิตรคู่ค้า และพนักงาน กว่า 300 ชีวิต ร่วมโครงการคืนกำไรสู่สังคม ครั้งที่ 12 เข้าปรับปรุง ฟื้นฟู โรงเรียนขาดแคลน ตั้งแต่งานวางโครงสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ เทคอนกรีต ทาสี สร้างห้องน้ำใหม่ และสาธารณูปโภคอื่นๆ ให้กับ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชน วัดท่าสุธาราม จังหวัดชุมพร และโรงเรียนบ้านนากลาง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และอุปกรณ์การเรียน รวมมูลค่ากว่า 1,145,000 บาท

โครงการนี้ จัดต่อเนื่องมาทุกปี เป็นปีที่ 12 แล้ว โดยนำความเชี่ยวชาญในวิชาชีพการก่อสร้าง และความร่วมมืออันดีกับพันธมิตรคู่ค้า มาร่วมพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลนให้มีอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น  สำหรับโครงการคืนกำไรสู่สังคมครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจ และความตั้งใจจริงของชาว พีดีเฮ้าส์ ทุกคน

เมื่อเร็วๆ นี้  นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยกขบวนผู้บริหาร แฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ พันธมิตรคู่ค้า และพนักงาน ร่วมโครงการคืนกำไรสู่สังคม ครั้งที่ 12 โดยซ่อมแซมและก่อสร้างอาคาร-ห้องสุขา-ถนน-สนามเด็กเล่นพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน-กีฬา ณ โรงเรียนชุมชน วัดท่าสุธาราม จ.ชุมพร และโรงเรียนบ้านนากลาง จ.บุรีรัมย์ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และอุปกรณ์การเรียน รวมมูลค่ากว่า 1,145,000 บาท โครงการนี้ จัดต่อเนื่องมาทุกปี เป็นปีที่ 12 แล้ว โดยนำความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมาพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลนให้มีอาคารเรียนและสาธารณูปโภค ที่แข็งแรงและเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยและคืนกำไรให้กับสังคม