ADS


Breaking News

งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ 2558 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 ที่พารากอนฮอลล์

สำนักงาน ก.พ. เปิดโอกาสนักศึกษาเข้าถึงทุนรัฐบาล
จัดงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ 2558

     สำนักงาน ก.พ. พร้อมรับมือประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) สนับสนุนด้านการศึกษา ต่อต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ เผยสถิติล่าสุดยอดนักเรียนทุน ก.พ. และข้าราชการศึกษาต่อต่างประเทศ ประมาณ 4,000 คน จัดงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ 2558 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 ที่พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน
     นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า “ สำนักงาน ก.พ.มีบทบาทหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคลของชาติ ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ให้แข่งขันกับนานาประเทศได้  และยังมีอีกบทบาทหนึ่งที่สำนักงาน ก.พ.ให้ความสำคัญมาโดยตลอด  คือการสนับสนุนพัฒนาการศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เป็นตัวจักรสำคัญในการพัฒนาประเทศ และสนองนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นการพัฒนาบุคคลโดยให้ทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  ซึ่งจะเห็นได้ว่าบรรดาผู้นำในหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานเคยเป็นนักเรียนทุนของรัฐบาลมาก่อน”

     ทุนรัฐบาลนับเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับทุกคนที่สนใจจะศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นหนทางที่ผู้ได้รับทุนจะได้นำความรู้มาสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเชิญชวนให้นักศึกษาค้นหาโอกาสจากทุน ก.พ. ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในแต่ละปี โดยผู้สนใจสามารถไปขอรับข้อมูลทุนต่างๆ ได้ในงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00  น.   
     สถิติล่าสุดของสำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 มียอดนักเรียนทุนและข้าราชการที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.กำลังศึกษาต่อต่างประเทศทั้งยุโรปและเอเชีย ประมาณ 4,000 คน  โดยการจัดสรรทุน ปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น  181 ทุน  แบ่งเป็นทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 คน ทุนกลาง จำนวน 7 ทุน ทุนไทยพัฒน์ และทุนบุคคลทั่วไปตามความต้องการของส่วนราชการ จำนวน 85 ทุน และทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง จำนวน 80 ทุน ซึ่งทุนการศึกษาเหล่านี้ มีส่วนสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพและบุคคลากรภาครัฐได้มากขึ้น โดยทุนส่วนใหญ่เน้นสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ การขนส่งและด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาโท

     “ในปี 2559 ซึ่งประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบ สำนักงาน ก.พ. มีบทบาทโดยตรงในการเป็น เสาสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็น 1 ใน 3 เสาหลัก ตามแผน Roadmap สู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงาน ก.พ. มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลภาครัฐมาอย่างเป็นแบบแผน ตั้งแต่ปี 2554 เริ่มตั้งแต่ระดับกลุ่มผู้บริหาร จนกระทั่งปัจจุบันในปี 2558 ได้ขยายสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความพร้อมระหว่างส่วนราชการ เร่งให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่เข้มข้นในทุกระดับและครอบคลุมประเด็นการพัฒนาบุคคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างส่วนราชการมากยิ่งขึ้น”
     สำนักงาน ก.พ.จัดงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างต่อเนื่องปี 2558 นับเป็นปีที่ 12 แล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่สนใจได้มีโอกาสพบปะกับสถานศึกษาชั้นนำจากทั่วโลกอย่างใกล้ชิด   โดยปีนี้จัดขึ้นในแนวคิด “Me and My Future Education” โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้แทนสถาบันการศึกษาชั้นนำกว่า 300 แห่งจาก 20 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน อาทิ ออสเตรเลีย แคนาดา สหราชอาณาจักร และ อเมริกา มาให้ข้อมูล  ด้านการศึกษา รวมถึงข้อมูลทุน และอื่นๆ ซึ่งปีนี้มีกิจกรรมพิเศษเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการเชิญอดีตนักเรียนทุน ก.พ. และบุคคลที่มีชื่อเสียงมาแนะนำเคล็ดลับต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ อาทิ ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ อดีตนักเรียนทุน ก.พ. จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ จะมาติวเข้มเตรียมตัวสอบชิงทุนรัฐบาลให้กับน้องๆ ณัฐ ศักดาทร นักร้อง นักแต่งเพลง ชื่อดัง จะมาเผยเทคนิคเรียนเก่งขั้นเทพ และ ขุนเขา-สินธุเสน เขจรบุตร นักเขียน นักจิตวิทยาชื่อดัง ก็จะมาร่วมมอบเคล็ดลับการค้นพบพรสวรรค์ของตัวเอง และให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองอย่างไรให้ถึงฝัน
     www.ocscexpo.net