ADS


Breaking News

เอ็นฟอร์ซจับมือราพิดเซเว่น จัดสัมมนา

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการช่องโหว่บนระบบไอทีให้องค์กร

     เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด ร่วมกับบริษัท ราพิดเซเว่น (Rapid7) ผู้นำด้านโซลูชั่นการทดสอบการบุกรุกระบบและการจัดการช่องโหว่ในหนึ่งเดียว ได้จัดงานสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการช่องโหว่บนระบบไอที ให้แก่องค์กรต่างๆ

บรรยายภาพผู้บริหารจากซ้ายไปขวา:
     นางสาวผ่องศรี ประสมบูรณ์  ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด นายกฤษฎา คำแท้ ผู้จัดการโซลูชั่น  บริษัทเอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด นายเจย์ โชว์  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคภูมิภาคอาเซียน  บริษัท ราพิดเซเว่น นายนิติพัฒน์ อภิจิรวัฑฒ์  วิศวกรระบบอาวุโส  บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด นายอีริค ลี ผู้จัดการประจำภูมิภาคอาเซียน บริษัท ราพิเซเว่น และนางสาวศรีสุดารัตน์ ศรีสะดี  ผู้จัดการดูแลลูกค้า  บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด