ADS


Breaking News

มิชลิน จัดกิจกรรม 'ครอบครัวขับขี่ปลอดภัย'

มิชลินผนึกกำลังพลังพันธมิตร
เดินหน้ารณรงค์โครงการมิชลินขับขี่ปลอดภัยในกิจกรรม 'ครอบครัวขับขี่ปลอดภัย'
     มิชลิน  ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจัดกิจกรรมเชิงรุก Michelin Safe on the Road: Family Bike Rally ครอบ ครัวขับขี่ปลอดภัย มุ่งเน้นให้ความรู้กฏกติกาในการขับขี่ กระตุ้นจิตสำนึกในการเคารพกฏและวินัยการจราจร ตลอดจนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ถนนร่วมกัน

     นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด กล่าว ว่า ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นนโยบายที่มิชลินได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด  จึงได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมหลากหลายภายใต้โครงการ  Michelin Safe on the Road อาทิ  กิจกรรมตรวจเช็คสภาพรถและสภาพยางในช่วงวันหยุดเทศกาล  กิจกรรมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้ใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้างใส่หมวกกันน็อคระ หว่างขับขี่  การประกวดภาพวาดในหัวข้อ “เยาวชนไทย ขับขี่ปลอดภัย เคารพวินัยจราจร”  โดยมุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยสูง สุดและช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก คือ กิจกรรม “ครอบครัวขับขี่ปลอดภัย เคารพวินัยจราจร Michelin Safe on the Road: Family Bike Rally”  ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 โดยปีที่ผ่านมา มิชลินได้ร่วมมือกับสำนักงานกรุงเทพมหานครฯ จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกฏจราจร รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ขับขี่จักรยานใส่หมวกกันน็อคทุกครั้งที่ปั่นจักรยาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย  โดยมีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกินความคาดหมาย


     นาย เสกสรรค์ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ มิชลิน ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานกรุงเทพมหานครฯ  โครงการรถจักรยานสาธารณะ กรุงเทพมหานคร  มูลนิธิเมาไม่ขับ  ศูนย์ศิลป์สิรินธร และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม Michelin Safe on the Road: Family Bike Rally ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีกว่า 50 ครอบครัว หรือประมาณ 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นในรูปแบบคาราวาน เส้นทางจากหอศิลป์ฯ  ถึงจามจุรี  สแควร์ และกลับมาสิ้นสุดที่หอศิลป์  รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดย มีผู้เชี่ยวชาญการปั่นจักรยานบนท้องถนน เจ้าหน้าตำรวจ และรถพยาบาล อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
     นอก จากนี้  ที่บริเวณชั้น L ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มิชลินยังได้จัดนิทรรศการ “Share The Road” เพื่อรณรงค์การใช้ท้องถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยผ่านโซนต่าง ๆ อาทิ การเตรียมตัวก่อนขับรถหรือขี่จักรยานออกมาบนท้องถนน  กฎที่จำเป็นในการใช้ท้องถนนร่วมกันที่ผู้ขับและผู้ขี่จำเป็นต้องรู้ ผ่านโครงการ    Golden Rules   ซึ่งเป็นโครงการที่มิชลินใช้รณรงค์ ความปลอดภัยบนท้องถนนในระดับนานาชาติ  การแสดงภาพวาดของเยาวชนที่ชนะการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “เยาวชนไทย ขับขี่ปลอดภัย เคารพวินัยจราจร” ซึ่งจัดโดยมิชลินร่วมกับ อาจารย์สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร รวมถึงกิจกรรม Walk Rally ทั้งนี้ นิทรรศการจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 (ยกเว้นวันที่ 2 พฤศจิกายน) เวลา 10.00 - 17.00 น.

     " จากกระแสความนิยมในการปั่นจักรยานบนท้องถนนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เพื่อสันทนาการ หรือเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการปั่นจักรยานก็มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น มิชลิน คาดหวังว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะช่วยปลูกจิตสำนึกการขับขี่ที่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน   โดยเริ่มจากครอบครัวที่ผู้ใหญ่ต้องเริ่มปลูกฝังเรื่องความปลอดภัยให้ กับบุตรหลาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านกฏจราจร  ซึ่งจะช่วยให้เกิดการสัญจรที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน" นายเสกสรรค์ กล่าวสรุป

     นาย อมร กิจเชวงกุล  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการจราจร และดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและยานพาหนะทุกรูปแบบ โดยรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางด้วยการลดการใช้รถ ยนต์ส่วนบุคคล และหันมาใช้รูปแบบการเดินทางอื่นๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่การใช้ระบบขนส่งมวลชน  การใช้รถจักรยาน และการเดินเท้า ซึ่งทั้งหมดนี้คือการใช้พื้นที่ท้องถนนร่วมกัน หากทุกคนรับรู้ถึงกฎจราจรซึ่งคือกฎแห่งความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎจราจร ท้องถนนของกรุงเทพมหานครก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  และเป็นที่น่ายินดีที่มีภาคเอกชนให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ ท้องถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย เพื่อพัฒนากรุงเทพฯ ไปสู่ “มหานครแห่งการขนส่งอย่างยั่งยืน” ต่อไป