ADS


Breaking News

ต้องไปให้ได้ ที่เจ.เจ.มอลล์ ในงาน “ของดีเมืองโคราช @กทม.” ครั้งที่ 4


“ของดีเมืองโคราช @กทม.” กระตุ้นการลงทุน เสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ขยายช่องทางการตลาดของสินค้าและบริการ ดึงสินค้าขึ้นชื่อเมืองโคราช ร่วมออกบูธกว่า 90 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2558  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ จัดงาน “ของดีเมืองโคราช @กทม.”  ครั้งที่ 4 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  ส่งเสริมโอกาสการเข้าสู่ตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุน  ขยายช่องทางการตลาดของสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ  เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน เสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับส่วนภูมิภาค และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาที่มีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค
ภายในงานประกอบไปด้วยร้านค้าที่นำสินค้าขึ้นชื่อ มาร่วมออกบูธกว่า 90 ร้านค้า อาทิ     ลอดช่องไทยหน่อไม้ไผ่สีทอง ( มีที่เดียวในประเทศไทย ลอดช่องสีเหลืองที่ได้จากหน่อไม้ไผ่สีทอง ), เนื้อโคราชวากิว ( วัวสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่ผสมพันธุ์กับพันธุ์พื้นเมืองโคราช ทำให้มีไขมันแทรกในเนื้อสูง   เนื้อมีลักษณะเหมือนลายหินอ่อน ตามแบบต้นตำรับ ),  ไก่กะเต็ด ( ไก่ปรุงด้วยสมุนไพรพื้นบ้านและทำให้สุกด้วยการกะเต็ด (เขย่า) ในหม้อจนสุก ),  กาแฟสดโบราณเมืองย่า ( ใช้เมล็ดกาแฟเกษตรอินทรีย์ที่ปลูกในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว ), ขนมหมี่อ่อนสอดไส้บ้านน้ำฉ่า ( อาหารพื้นบ้านที่นำแป้งผสมกับใบเตยให้มีกลิ่นหอมสีเขียว มาถูเป็นแผ่นบางๆ บนหม้อที่มีน้ำร้อนและผ้าขาวบางปิด และเทหมี่อ่อนบนหม้อรอให้แป้งสุก ใช้ไม้ดึงแผ่นแป้งขึ้นมาพักไว้  ใส่ส่วนผสมมะพร้าวที่ขูดไว้ กับงา เกลือและน้ำตาลทราย คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วม้วนแผ่นแป้ง),  พุทรานมสดวังน้ำเขียว,  ผัดหมี่โคราช ( อาหารพื้นเมืองของจังหวัดโคราช ), ไก่ย่างไร้ควันโคราช,  ปลาส้มไร้ก้าง,  ขนมจีนประโดก,  ส้มตำโคราช, นมสดทอด, องุ่นไร้เมล็ด,  น้ำนมข้าวโพด,  มะพร้าวน้ำหอม นอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว อาทิ         ข้าวไรซ์เบอรี่, ข้ าวทุ่งสัมฤทธิ์ ที่มีรสชาติพิเศษอร่อย เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่โคราช


ร้อยตรีหญิง  ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงาน  “ของดีเมืองโคราช@กทม.” ครั้งที่ 4 จะทำให้เกิดรายได้แก่ผู้ผลิต  ผู้ประกอบการของจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  มุ่งหวังเพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า  โดยรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่  และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชน  สู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ด้วยการนำทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ  มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ   มีผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่หลากหลาย  การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งเสริมการตลาดด้วยการจัดงาน “ของดีเมืองโคราช@กทม.”  ครั้งที่ 4  จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ  ทำให้เกิดการกระจายรายได้ และสร้างรายได้สู่จังหวัดนครราชสีมา และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้กับผู้ผลิตสินค้าอีกด้วย
ทางด้าน คุณบุญสิตา  ขันธะวินะหุ   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดงาน  “ของดีเมืองโคราช@กทม.”   มาแล้ว  3  ครั้ง  เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปีงบประมาณ  2556  มียอดจำหน่ายสินค้า สามารถนำเงิน สร้างรายได้เข้าจังหวัด รวมทั้ง 3 ครั้ง  คิดเป็นมูลค่ากว่า  20  ล้านบาท  และครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 4  มีกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการของจังหวัดนครราชสีมา  มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า กว่า 84  ราย  พื้นที่จำหน่าย  90  บูธ  แบ่งสินค้าออกเป็น  8  ประเภท ได้แก่ อาหารปรุงสด,  อาหารแปรรูป, อาหารสด, เครื่องดื่ม,    สมุนไพรที่มิใช่อาหารและยา, ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก,  ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ด้วยสโลแกน “เป๋าเดียวเที่ยวได้”   เป็นต้น โดยนำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่าย  บริเวณลานโปรโมชั่น  ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันพุธที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29  พฤศจิกายน 2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา  19.30 น.