ADS


Breaking News

อีดีเอ็ม จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยที่สมบูรณ์ที่สุดรวมถึงโครงการในพระราชดำริ

  • หนังสือที่เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจประเด็นและแนวคิดหลักเกี่ยวกับปัญหาที่ท้าทาย การแก้ไขเพื่อความยั่งยืน พร้อมกรณีศึกษาเกือบ 100 ตัวอย่าง
  • วางจำหน่ายปลายเดือนพฤศจิกายน 2558
(จากซ้าย) สิงห์ – วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล พิธีกร, มร.นิโคลาส กรอสแมน บรรณาธิการอำนวยการสำนักพิมพ์ EDM ประเทศไทย, มร. ดิดิเยร์ มิลเยต์ ประธาน สำนักพิมพ์ เอดิยองส์ ดิดิเยร์ มิลเยต์, ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง และกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา, นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, นุ่น – ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ดารารับเชิญ และนายอีวานกัสตองเดนิส แวนอูทรีพ ผู้อำนวยการโครงการ ภายในงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “Thailand’s Sustainable Development Sourcebook” ณ โรงแรมดุสิตธานี


กรุงเทพฯ (26 พฤศจิกายน 2558) – สำนักพิมพ์นานาชาติเอดิซิยองส์ ดิดิเยร์ มิลเยต์ ผู้จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยและเอเชียที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดหลายเล่ม รวมทั้งหนังสือพระราชประวัติที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง King Bhumibol Aduldej: A Life’s Work ได้จัดพิมพ์หนังสือสำคัญเล่มใหม่ชื่อ Thailand’s Sustainable Development Sourcebook ซึ่งเป็นหนังสือที่กลั่นกรองแนวคิดสำคัญๆ เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมระบุประเด็นปัญหาที่ท้าทาย และนำเสนอตัวอย่างแนวทางแก้ไขที่ครบถ้วนในเล่มเดียว
Thailand’s Sustainable Development Sourcebook เป็นการรวบรวมงานเขียนที่ผ่านการวิจัยอย่างเข้มข้น 62 บทความที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญของไทย ซึ่งเขียนและตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ 70 คน เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยภูมิหลังของประเด็นปัญหาด้านความยั่งยืนที่ยากต่อการแก้ไขที่สุดของไทย และอุปสรรคขัดขวางการแก้ไขปัญหา รวมถึงคุณูปการที่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และโครงการพระราชดำริมีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                                     

มร.นิโคลาส กรอสแมน บรรณาธิการอำนวยการของสำนักพิมพ์นานาชาติเอดิซิยองส์ ดิดิเยร์ มิลเยต์ ประเทศไทย ผู้รวบรวมเนื้อหาและเป็นบรรณาธิการให้กับหนังสือ Thailand’s Sustainable Development Sourcebook เปิดเผยว่า “หนังสือเล่มนี้จะอ่านเข้าใจได้ง่าย จึงเหมาะอย่างยิ่งกับซีอีโอ ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใครก็ตามที่ใส่ใจอนาคตของประเทศไทยและโลกของเรา โดยในหนังสือได้มีการนำเสนอที่น่าสนใจ ในรูปแบบข้อมูลกราฟฟิก บทสัมภาษณ์ กรณีศึกษาและภาพประกอบที่สวยงาม ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นปัญหาและแนวคิดหลักเกี่ยวกับปัญหาท้าทายด้านความยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจที่ดำเนินอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังได้นำเสนอกรณีศึกษาเกือบ 100 ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร และสามารถที่จะนำไปบูรณาการกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างไร”


ศาสตราจารย์กิตติคุณ เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวว่า “หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ออกมาในช่วงเวลาที่ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยของเรากำลังมองหาแนวทางใหม่ๆ ที่ประสบความสำเร็จเพื่อความยั่งยืนในการพัฒนา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ขาดไม่ได้ เพราะเป็นหนังสือที่เข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดอยู่ในแง่ของหนังสือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ที่มีข้อมูลที่แม่นยำและสมดุล”


เนื้อหาทั้งหมดของ Thailand’s Sustainable Development Sourcebook ได้รับการตรวจทานและคำแนะนำจากคณะที่ปรึกษา บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีศาสตราจารย์กิตติคุณ เกษม วัฒนชัย          เป็นประธาน ประกอบด้วยนายกิตติ วะสีนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน และดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง และกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา


หนังสือ “Thailand’s Sustainable Development Sourcebook”


การจัดพิมพ์หนังสือ Thailand’s Sustainable Development Sourcebook เกิดขึ้นสอดรับกับการประกาศขององค์การสหประชาชาติว่าด้วย “วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก
ดร. แชมชาด อัคทาร์ เลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก เขียนคำนำ


Thailand’s Sustainable Development Sourcebook มี 416 หน้า วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำ รวมทั้งเอเชียบุ๊คส์ และคิโนคูนิยะ ปลายเดือนพฤศจิกายน 2558 หรือสั่งซื้อได้ทั่วโลกผ่าน amazon.com         ในราคาเล่มละ 1,750 บาท (49.95 เหรียญสหรัฐ)


หนังสือเล่มนี้ยังได้เติมเต็มความสมบูรณ์ด้วยเว็บไซต์ที่บรรจุเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ และข้อมูลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอื่นๆ ซึ่งผู้สนใจสามารถค้นหาได้ที่ www.thailandsustainabledevelopment.com  


การจัดพิมพ์หนังสือ Thailand’s Sustainable Development Sourcebook ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ช. การช่าง บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด ปตท. ไทยเบฟ และไทยออยล์

สำนักพิมพ์นานาชาติเอดิซิยองส์ ดิดิเยร์ มิลเยต์ได้จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแล้วจำนวนหลายร้อยเล่ม รวมทั้งหนังสือขายดีเกี่ยวกับประเทศไทย เช่น King Bhumibol Aduldej: A Life’s Work,  Chronicle of Thailand: Headline News Since 1946, The King of Thailand in World Focus และ Thailand: 9 Days in the Kingdom