ADS


Breaking News

โอกาสทองของคนรักบ้าน พฤกษามอบโชค 3 ชั้น Pruksa Best Buy Moment

     พฤกษา เรียลเอสเตท จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายครั้งยิ่ งใหญ่แห่งปี "โอกาสทองของคนรัก บ้าน Pruksa Best Buy Moment" สําหรับลูกค้าที่ จองทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ ยว และคอนโดมิเนียมที ่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2558 โดยมอบสิทธิพิเศษ รับโชค 3 ชั้น ชั้นที่ 1 รับสิทธิพิเศษที่ โครงการ ชั้นที่ 2 รับส่วนลดพิเศษเพิ ่มอีก 2% และชั้นที ่ 3 ลุ้นรับรถหรู รวมมูลค่า 9 ล้านบาท
     นายเลอศักดิ์ จุลเทศ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อํานวยการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแห่งปี ในชื ่อ "โอกาสทองของคนรักบ้าน Pruksa Best Buy Moment" ซึ ่งได้รวบรวมโครงการที่ อยู่อาศัยพร้อมขาย เพื่ อเป็นการขอบคุณพี่ น้อง-ประชาชนที่ ให้ความไว้วางใจและมั่ นใจซื้อที่ อยู่อาศัยในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้เตรียมมอบสิทธิพิเศษต่างๆ สําหรับผู้ที ่สนใจที่ จองทาวน์โฮม บ้านเดี ่ยว และคอนโดมิเนียม ที่ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ กว่า 170 โครงการ กระจายทั่ วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวนประมาณ 17,585 ยูนิต มูลค่าประมาณ 54,670 ล ้านบาท ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2558 โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษ 3 ชั้น

  • ชั้นแรกรับสิทธิพิเศษหน้าโครงการ ตามเงื อนไขของแต่ละโครงการ อาทิ ฟรี เฟอร์นิเจอร์ ฟรี แอร์ ฟรี เครื องใช้ไฟฟ้า หรือ ส่วนลดพิเศษสูงสุด มูลค่า 200,000 บาท 
  • ชั้นที่สองรับส่วนลดพิเศษเพิ่ มอีก 2%
  • ชั้นที่สามรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่รถยนต์ Mercedes Benz CLA 250 จำนวน 2 รางวัล และ Honda HR-V จำนวน 4 รางวัล รวมแล้ว 6 รางวัล มูลค่ารวมประมาณ 9 ล้านบาท

     การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสทองสําหรับลูกค้าที่ กําลังมองหาที่ อยู่อาศัยที่ ดีมีคุณภาพ ทุกระดับราคา นอกจากนี้ สําหรับช่วงเวลาเดียวกันนี้  บริษัทฯ ยังมีบ้านพร้อมเข้าอยู่จากมาตรการ "บ้านหลังแรก" ตามนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจํานองช่วงเวลา 6 เดือน การได้ลดหย่อนภาษี 20% ในช่วงเวลา 5 ปี สําหรับมูลค่าบ้านตํ ่ากว่า 3 ล้านบาท โดยกิจกรรมส่งเสริมการขาย "โอกาสทองของคนรักบ้าน Pruksa Best Buy Moment" นี้  บริษัทฯ ได้จัดต่อเนื่ องเป็นปี ที่ 2 แล้ว ซึ ่งพนักงานขายของบริษัทฯ ทุกโครงการที ่เข้าร่วมมีความยินดีที จะให ้คําปรึกษาแก่ลูกค้า บริษัทฯ คาดว่าแคมเปญนี้ จะได้รับการตอบรักจากพี่ น้อง-ประชาชนเป็นอย่างดีเช่นเคย จึงมั่ นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายที่ ตั้งไว ้ที 47,000 ล้านบาทได ้อย่างแน่นอน"

     พบโครงการทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ ยว และคอนโดมิเนียมคุณภาพจากพฤกษา เรียลเอสเตท ที ่เข้าร่วมรายการกว่า 170 โครงการ บนทําเลที่ มีศักยภาพ ทุกโซน ทั ่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทุกระดับราคา รับโชค 3 ชั้นได้ง่ายๆ เพียงจองตั้งแต่ บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2558 และทําสัญญาภายในวันที ่ 10 มกราคม 2559 โดยบริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที ่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 

     สําหรับผู้ที่ สนใจรายละเอียดโครงการ โปรโมชั่ น และเงื่ อนไขการรับสิทธิพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมได้ที่ โทร. 1739 http://www.facebook.com/PruksaFamilyClub หรือ http://www.pruksa.com/