ADS


Breaking News

วช. เตรียมแถลงข่าว INST 2015 และ BIXPO 2015

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดการแถลงข่าวการนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวที “2015 Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2015) ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน และงาน “Bitgaram International Exposition of Electric Power Technology” (BIXPO 2015) ณ เมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าวฯ เวลา ๑๐.๓๐ น. (รายละเอียดกำหนดการแถลงข่าวฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย)


กำหนดการแถลงข่าว
การนำผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน
“2015 Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2015) ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน และงาน “Bitgaram International Exposition of Electric Power Technology 2015” (BIXPO 2015) ณ เมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
*******************
08.30 – 09.30 น. ผู้ประดิษฐ์คิดค้นตั้งผลงาน
09.30 – 10.30 น.      ลงทะเบียน
10.30 น. ทุกท่านพร้อมกันในห้องประชุม
10.30 – 11.00 น. การมอบเกียรติบัตรขอบคุณ
-งาน 2015 Taipei International Invention Show & Technomart(INST2015)
-งาน Bitgaram International Exposition of Electric Power Technology
2015 (BIXPO 2015)
โดย นางสาวสุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ
       รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
       รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
11.00-11.30น. กล่าวเปิดการแถลงข่าว
โดย นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ
                                                รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
      รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
                    ร่วมกับ นักวิจัย/นักประดิษฐ์ที่เข้าร่วมงาน “2015 Taipei International
      Invention Show & Technomart” (INSt 2015) และงาน “Bitgaram
     International Exposition of Electric Power Technology 2015”
    (BIXPO 2015)
11.30-11.40 น.     ผู้บริหาร วช. ผู้บริหารหน่วยงานวิจัย/นักประดิษฐ์ และนักวิจัย/นักประดิษฐ์
    ถ่ายภาพร่วมกัน
ชมผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์ จำนวนกว่า 50 ผลงาน เช่น...
-เครื่องวัดและกระตุ้นการหายใจในทารก
-หน้ากากกระตุ้นคอลลาเจนด้วยแสงไฟแอลอีดี
-โปรแกรมสำหรับคัดกรองโรคลิ้นหัวใจ
-เครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก
-เตาเอนกประสงค์
-เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูกแบบพกพาโดยใช้หลักการเปลี่ยนพลังงานของแสงช่วงใกล้อินฟาเรด
-เครื่องอัดปลาร้าก้อน
-ใบมีดขุดมันสำปะหลัง
-หม้อนึ่งอาหารด้วยไอน้ำประหยัดพลังงาน
-การแปลงสภาพผงถ่านจากแบตเตอรี่แห้งชนิดแมงกานีส-ซิงค์ ที่ใช้แล้วให้เป็นสารเฟอร์โรแมกเนติกส์
 สำหรับเคลือบผิวอิฐทางเท้านำทางคนพิการทางสายตา
-สกรูทางออกดิกศ์จากวัสดุกัมเมทัล
-กรรมวิธีการเขียนลายผ้าบาติกบนแผ่นกระจก
-ชุดทดลองการลดปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำมะพร้าวด้วยเทคนิคพัลส์กระแสไฟฟ้าแรงสูง
-อุปกรณณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดแบบสปริงติดครีบเกลียว
-ลิ้นชัก : ระบบปรับปรุงบ้านทันใจเสร็จใน 1 ชม.
-วัสดุผสมแผ่นใยไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-ชุดวงจรแปลผัสเพสเดียวที่ความถี่ไฟฟ้ากำลัง
-แคปซูลดิลลีเนีย ป้องกันโรคอัลไซเมอร์
-ผลิตภัณฑ์นวดสลายเซลล์ลูไลท์
-ชุดตรวจสารระเบิดไนโตรอะโรมาติกราคาถูก
-หม้อสมาร์ท
-หมวกกันน็อกมหัศจรรย์
-เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดฝักสด 2 in 1
-รถไต่สายตัวนำ
-โปรแกรมจำลองการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์
-เครื่องดำนาหมุน
-เซรั่มลดรอยเหี่ยวย่น
-ชุดหุ่นยนต์ช่วยเดินสำหรับผู้ทุพพลภาพครึ่งท่อนล่าง
-อุปกรณ์รับรู้อัจฉริยะ
-ระบบเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
-ระบบติดตามและลดการใช้พลังงาน Dry Ash Air Compressor

-ชุดตรวจวัดเหล็กในน้ำที่มีประสิทธิภาพ ราคาถูก